FAKTY

Druh Leszek Klimek odszedł na wieczną wartę

13 11. zmarł zasłużony instruktor Hufca ZHP Pabianice – hm. Leszek Klimek. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 18. 11. o godz. 11. 00, w kaplicy na cmentarzu katolickim.

Druh Leszek urodził się w 1927 roku, 10 lat później wstąpił do ZHP do Drużyny Harcerskiej Czarnej Trójki im. Jana Kilińskiego. Z chwilą wybuchu wojny był łącznikiem w Pogotowiu Harcerskim przy pabianickim magistracie. W kwietniu 1940 roku złożył przysięgę w Szarych Szeregach. Tuż po wojnie zaczął organizować drużyny zuchowe przy szkołach w Pabianicach.

W kolejnych latach pełnił funkcję drużynowego, komendanta szczepu, instruktora Komendy Hufca. W 1999 roku Prezes Rady Ministrów nadał druhowi tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość. W 2002 roku druh Leszek otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice. Dodatkowo został odznaczony także Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Krzyża Weterana o Niepodległość. Do ostatnich swoich dni aktywnie udzielał się w Komisji Historycznej Hufca ZHP Pabianice.

“Wraz z odejściem Druha Leszka wielu z nas traci przyjaciela, kompana na harcerskiej ścieżce oraz instruktora darzonego ogromnym szacunkiem” napisali na stronie hufca nasi harcerze i do 20.11. ogłosili żałobę.

 

(Fot. archiwum hufca)