FAKTY

Druhu Jerzy, św. Florian salutuje na Twoje powitanie

Dziś pożegnaliśmy zasłużonego strażaka Jerzego Małychę.

Najbliżsi, przyjaciele i delegacje strażaków odprowadzili dziś na wieczną wartę Jerzego Małychę. Po mszy w Domu Pogrzebowym na cmentarzu komunalnym kondukt przy akompaniamencie Orkiestry Dętej przy OSP w Górce Pabianickiej ruszył w stronę miejsca wiecznego spoczynku.  Zasłużonemu dla OSP oddano honory strażackie – przy trumnie stanęli druhowie, a podczas jej opuszczania zawyły syreny.

Zmarłego strażaka wspominano jako osobę wyjątkową,  wrażliwą, o wielkim sercu.

Jerzy Małycha zmarł 27 października w wieku 79 lat. Z pabianicką jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej  związany był  od 1974 roku. Wstąpił w jej szeregi jako członek wspierający. Jedenaście lat później (12 października 1985 roku) został prezesem i kierował OSP przez ponad ćwierć wieku.

Pabianice zawdzięczają mu jednostkę z prawdziwego zdarzenia – w czasie prezesury pozyskał teren i środki na budowę nowej, murowanej strażnicy (poprzednia była drewniakiem pamiętającym czasy II wojny światowej). W 1992 roku miasto oficjalnie przekazało trzy działki dla OSP, a już 8 lat później odbyło się uroczyste otwarcie obiektu przy ul. Jutrzkowickiej. W 2005 pabianicką jednostkę włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dh Małycha był także wieloletnim kronikarzem OSP i honorowym prezesem tej organizacji.

Jako strażak był wielokrotnie odznaczony. W 2015 roku z okazji obchodów 135-lecia istnienia jednostki dostał odznakę za wysługę 40 lat. Przyznano mu brązowy, srebrny i złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Otrzymał również medal honorowy im. Bolesława Chomicza (najwyższe odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP) i złoty znak związku. Za działalność na rzecz OSP w listopadzie 2016 roku nadano mu tytuł „Zasłużony dla Miasta Pabianic”.