KRUCHTA

Duchowny z Pabianic podpisał się pod słynnym apelem

List otwarty księży powstał w związku z sytuacją po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.  Jest w nim mowa m.in. o rozliczeniu pedofilii czy potrzebie otwartości na myślących inaczej.

Duchowni wystosowali apel, w którym sprzeciwiają się nadużyciom polityków i grzechom Kościoła. “W imię Ewangelii powinniśmy niezwłocznie: skończyć z używaniem religii do celów politycznych i porzucić przekonanie, że rozstrzygnięcia prawne mogą przynieść trwałą zmianę wrażliwości sumień”. (TUTAJ cały list). Wśród sygnatariuszy znaleźli się np. ks. Adam Boniecki i ks. Wojciech Lemański. Pod apelem zaczęło przybywać podpisów. Okazuje się, że utożsamia się z nim pabianiczanin, diakon Łukasz Kowalski.

Łukasz Kowalski z parafii Miłosierdzia Bożego święcenia diakonatu przyjął w maju br. (CZYTAJ TUTAJ) Do czasu święceń kapłańskich pełni posługę w Aleksandrowie Łódzkim.

Swoje idee księża sformułowali w 10. punktach – drogowskazach dla Kościoła.

Oto pełna lista wyzwań:

  • skończyć z używaniem religii do celów politycznych i porzucić przekonanie, że rozstrzygnięcia prawne mogą przynieść trwałą zmianę wrażliwości sumień, czego my pragniemy, głosząc Ewangelię,
  • przeciwstawić się radykalnie nierównemu traktowaniu kobiet i mężczyzn,
  •  zaprzestać wspierania sił szowinistycznych i ksenofobicznych zaprzeczających uniwersalizmowi chrześcijaństwa,
  •  nie dopuszczać do dyskryminowania kogokolwiek z powodu orientacji czy rasy, co ostatnio pojawiało się w wypowiedziach przedstawicieli Kościoła,
  •  zatrzymać dewastację naszej planety, dopóki jest jeszcze szansa na ocalenie jej dla następnych pokoleń.
  •  solidarna opieka nad słabszymi, niepełnosprawnymi, samotnymi – szczególnie ważna w czasie pandemii,
  • szczera i realna otwartość na myślących inaczej i dialog z nimi, w miejsce często spotykanej postawy oskarżeń wrogów Kościoła i mentalności oblężonej twierdzy,
  • obrona zagrożonych prześladowaniami – szczególnie uchodźców i emigrantów,
  •  jednoznaczne rozliczenie się z trudną przeszłością duchownych, którzy skrzywdzili powierzone im dzieci i młodzież,
  •  tworzenie przestrzeni zaufania i nadziei dla zagubionych i poszukujących, co istotne w czasach niepewności i przełomów.

(Fot. Archidiecezja Łódzka)