FAKTY

Dużo mniej mandatów. Wzorcowa wykrywalność przestępstw

12 marca podczas odprawy służbowej policjanci podsumowali ubiegłoroczną pracę.
Drogówka

W 2020 roku policjanci ruchu drogowego nałożyli 5413 mandaty karne (w 2019 roku 7653, co daje mniej o 2240 niż w roku ubiegłym), sporządzili 572 wniosków o ukaranie do sądu. Średnio dziennie dochodziło do 4 stłuczek. Wydarzyło się 58 wypadków drogowych (w 2019 r. – 53), w którym zginęło 12 osób (2019 r. – 8), a 55 zostało rannych (2019r. – 56). Wśród sprawców wypadków drogowych w 2020 roku największą grupę stanowili kierujący w wieku powyżej 40-59 lat doprowadzili oni do 20 wypadków i 333 stłuczek.

Kolejną grupą kierowców powodującą zdarzenia drogowe są osoby w przedziale wiekowym 25-39 lat. Spowodowali oni 13 wypadków i 338 kolizje. Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych były: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieprawidłowe cofanie.

Do zdarzeń drogowych najczęściej dochodzi we wtorki i piątki. Najwięcej zdarzeń drogowych – 110, miało miejsce w godz. 16.00-17.00 i 10 wypadków drogowych – poinformował podinsp. Mariusz Siejka.

Kryminalni

Z analizy statystycznej wynika, że od stycznia do grudnia 2020 roku odnotowano ogółem 2494 przestępstw stwierdzonych – 1965 zostało wykrytych, co sprawiło, że poziom wykrywalności ukształtował się na pułapie ponad 78,73%. Zmalała liczba przestępstw stwierdzonych o charakterze kryminalnym, których odnotowano 1010, tj. o 39 mniej niż w roku 2019. Policjanci wykryli 571 takich przestępstw, co daje wskaźnik wykrywalności na poziomie prawie 56,53%. Wykrywalność w 7 kategoriach przestępstw (tj. przestępstwa rozbójnicze, bójki/pobicia, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia, kradzieże pojazdów), ukształtowała się na poziomie prawie 42,77% przy średniej województwa 42,46%. W ubiegłym roku policjanci wykryli 266 takich przestępstw. W sumie zarzuty postawiono 684 podejrzanym, ujawniono 10 czynów popełnionych przez nieletnich.

Wzorcowa wykrywalność

W 2020 r. w zainteresowaniu funkcjonariuszy naszej jednostki nadal pozostawały przestępstwa narkotykowe i związane z przestępczością gospodarczą. Bardzo dobra praca policjantów pionu kryminalnego dała w pierwszym przypadku wskaźnik wykrywalności na poziomie 83,61% (wykryto 51 spraw), natomiast w drugim obszarze policjanci ujawnili 1242 przestępstw, z których wykryli 1158, co daje wskaźnik wykrywalności na poziomie 93,09% i plasuje naszą jednostkę na pierwszym miejscu w garnizonie łódzkim przy średniej wojewódzkiej 78,86%. Wykrywalność w kategorii kradzieży z włamaniem – 41,06%. Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w postępowaniach prowadzonych przez policję sięgnęła 358 858 zł.

Pabianicka policja jest również skuteczna w obszarze związanym z poszukiwaniem osób zaginionych i osób poszukiwanych przez organy ścigania. W 2020 roku funkcjonariusze zatrzymali 43 osób poszukiwanych listami gończymi i ponad 261 do ustalenia miejsca pobytu wraz z doprowadzeniem do jednostki penitencjarnej.

Na zdjęciu radiowóz na placu przy kościele św. Mateusza podczas mszy odprawianej przez abpa Marka Jędraszewskiego 4 października 2020r..