FAKTY

Dużo więcej pieniędzy dla samorządowców w związku ze zmianą przepisów

Zgodnie z informacją podaną przez portalsamorzadowy.pl 1 listopada wejdzie w życie nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Dlatego znacząco wzrosną wynagrodzenia samorządowych włodarzy i diety radnych.

O złożeniu w Sejmie przez PiS  projektu ustawy dotyczącej podwyżek wynagrodzeń dla samorządowców napisaliśmy w sierpniu. Wzrost o 60 proc. wynagrodzenia dla prezydenta, taki sam wzrost wysokości diet dla radnych, wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych – to niektóre z założeń.

Jak będzie w przypadku prezydenta, burmistrza i wójtów z naszego powiatu? Szef samorządu od 15 do 100 tys. mieszkańców oraz starosta w powiecie z 60-120 tys. mieszkańców zarobią między 14 435 zł i 18 044 zł, a włodarze w gminach do 15 tys. mieszkańców i powiatach do 60 tys. mieszkańców – między 13 936 zł i 17 420 zł.

Diety radnych nadal będą ustalane w oparciu o mnożnik kwoty bazowej, który jednak podniesiono z 1,5 do 2,4. Zamiast 2684,13 zł miesięcznie maksymalna dieta będzie więc wynosiła 4294,60 zł.

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, nie wszystkim przysługiwać będzie ona w tej wysokości, zachowano bowiem uzależnienie od wielkości gminy i powiatu. Maksymalne uposażenie będzie mógł otrzymać radny gminy powyżej 100 tys. mieszkańców. Radni z gmin od 15 do 100 tys. mieszkańców otrzymają 75 proc. maksymalnej, czyli 3220,86 zł (obecnie 2013,10 zł), a radni gmin poniżej 15 tys. mieszkańców – 50 proc. maksymalnej, czyli 2147 zł (obecnie 1342,07 zł).

Zróżnicowanie ze względu na wielkość samorządu nie obejmie sejmików województw, ale rady powiatu już tak. Na przewidziane w ustawie maksimum mogą liczyć radni powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców. Równowartość 85 proc. tej kwoty, czyli 3650,42 zł (aktualnie 2281,54 zł), przysługiwać będzie radnym powiatów między 60 a 120 tys. mieszkańców. Z kolei ci z powiatów poniżej 60 tys. mieszkańców otrzymają 3006 zł (jak dotąd 1878,89 zł), czyli 70 proc. kwoty maksymalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach otrzymuje co miesiąc 1900 zł, wiceprzewodniczący RM i przewodniczący komisji RM po 1650 zł. 1250 zł pobierają wiceprzewodniczący komisji, a szeregowi radni 1100 zł.

Grzegorz Mackiewicz jako prezydent Pabianic w ubiegłym roku  osiągnął dochód – 136 402,63 zł, zaś jego II zastępca Marek Gryglewski – 146 207, 40 zł. (Więcej TUTAJ)

Podwyższenie kwot bazowych, które zakłada projekt ustawy nie oznacza, że wynagrodzenia i diety akurat naszych samorządowców wzrosną automatycznie. Stwarza to jedynie możliwość ich podniesienia. Żeby doszło to faktycznie do skutku, konieczne będą uchwały rady miejskiej – zarówno odnośnie zmiany wynagrodzenia prezydenta, jak i diet radnych.

Ostatnia zmiana wysokości diet radnych była w 2011 roku.

W przypadku podwyżki diet radnych należałoby podjąć nową uchwałę, bo obecna określa diety kwotowo, a nie według wskaźnika. Temat jest otwarty, na dziś za wcześnie na szczegóły i terminy – mówi Aneta Klimek, rzecznik prasowy prezydenta Pabianic.

W części samorządów, nie ma konieczności podejmowania uchwał w sprawie podwyższenia diet, gdyż nie określają one konkretnych kwot, a jedynie zawierają procentowe odniesienie do kwoty bazowej, która wzrośnie z mocy odgórnej ustawy.

W uzasadnieniu projektu PiS podkreślono, że zasady wynagradzania tych osób nie ulegały zmianie od lat, a za rządów Zjednoczonej Prawicy nastąpił wzrost nominalnego wynagrodzenia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, w przemyśle i handlu, jak i wzrosła znacząco płaca minimalna. “Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie od maja 2015 r. do lipca 2021 r. wzrosło o 45,8 proc., natomiast płaca minimalna o 60 proc.” – czytamy w uzasadnieniu projektu PiS.