KOMUNIKACJA

„Dwójka” dojedzie aż na Podmiejską. Kiedy?

Powstanie nowa krańcówka autobusowa.

Pod koniec przyszłego roku „dwójka” pojedzie dalej – na ulicę Podmiejską. Jej trasa od istniejącej pętli przy ul. Karniszewickiej wydłuży się zatem o około 700 metrów. Na miejskiej działce przy ul. Podmiejskiej 65E (około 100 metrów za kaplicą Matki Boskiej Fatimskiej) powstanie nowa krańcówka.

Pojawią się przystanki dla wsiadających i wysiadających oraz plac manewrowy do zawracania autobusów (o wymiarach min. 30×30 m). Teren oświetlą ledowe latarnie. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji wiatę przystankową i rowerową, a dla kierowców autobusów zostanie ustawiony kontener socjalny.

Po drodze powstanie para przystanków pośrednich – Podmiejska/Makowa (w stronę nowej krańcówki) oraz Podmiejska/Niska (w kierunku centrum, przy sklepie). Bliżej do autobusu będą mieli nie tylko mieszkańcy ul. Podmiejskiej, ale też wielu ulic prostopadłych, położonych zarówno w Pabianicach, jak i w Chechle Pierwszym.

Oprócz tego zadanie przewiduje likwidację istniejącego rowu melioracyjnego, zlokalizowanego obecnie pośrodku działki przeznaczonej na wybudowanie nowej krańcówki. Wody deszczowe i roztopowe będą odprowadzane nowym kanałem deszczowym zlokalizowanym przy wschodniej granicy działki. Przebudowany zostanie zjazd z ulicy Podmiejskiej na nową krańcówkę.

Krańcówka to kolejny element

Trwa przetarg na zaprojektowanie i wykonanie nowej krańcówki. Termin na składanie ofert upływa 20 sierpnia. Zwycięska firma będzie miała na to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a dodatkowo punktowane w przetargu będzie zadeklarowanie skrócenia terminu realizacji. Inwestycja jest częścią projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”, na który miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto obejmuje on m.in.: modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej, budowę dworca autobusowego na pętli Waltera-Jankego, zakup 18 autobusów niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym, projekt i budowę dróg dla rowerów dochodzących do węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej, zakup i instalację tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, zakup i montaż biletomatów stacjonarnych i mobilnych. Będą też nowe wiaty przystankowe (32 szt.) wraz z ławkami (19 szt.) i wiaty bike&ride (3 szt.).