FAKTY

Dyrektor już z medalem po aferze z błyskawicą. Ma być wzorem dla innych

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odznaczył dziś Medalem Komisji Edukacji Narodowej Dariusza Jakóbka, dyrektora jednego z łódzkich liceów. Na mocy regulaminu stworzonego przez pabianiczanina uczennica została ukarana punktami ujemnymi za umieszczenie w awatarze symbolu Strajku Kobiet.

Procedura przyznania medalu KEN była błyskawiczna. Od ujawnienia sprawy minęło kilka dni, a od zapowiedzi tego najwyższego odznaczenia resortowego – kilka. Odznaczenie przyznawane jest za szczególne zasługi dla oświaty. W przypadku pabianiczanina uzasadnieniem stała się troska o apolityczność i neutralność światopoglądową szkoły.

Minister Przemysław Czarnek podkreślił dziś, że dyrektor Jakóbek “niezłomnie stoi na straży edukacji i wychowania dzieci i młodzieży”.

Jest Pan wzorem dla dyrektorów szkół w całej Polsce – powiedział podczas gratulacji.

Ceremonie wręczania takich medali zwykle mają skromniejszą oprawę, wręczane są przez kuratorów w szkołach np. przy okazji Dnia Nauczyciela. Tym razem zadbano jednak o szczególne uhonorowanie. Uroczystość odbyła się w siedzibie MEiN w Warszawie i została specjalnie zorganizowana. Na zdjęciu prócz bohatera wydarzenia, po jego lewej stronie widzimy wiceministra edukacji Tomasza Rzymkowskiego, z prawej samego ministra oraz łódzkiego kuratora oświaty Waldemara Flajszera.

Droga do medalu

Przypomnijmy, dyrektor stworzył „Regulamin umieszczania symboliki w awatarach na szkolnej platformie Teams w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi” i zaczął go egzekwować. W praktyce zakazuje umieszczania znaku graficznego bądź jego fragmentów, które nawiązują m.in. do partii i organizacji politycznych, wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, a także „symboli i znaków graficznych o wydźwięku wulgarnym, obscenicznym, ośmieszającym innych”.

Dyrektor przewidział również kary – punkty ujemne, a za notoryczne i złośliwe nieprzestrzeganie regulaminu – upomnienie wychowawcy klasy, upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, przeniesienie do klasy równoległej, a nawet skreślenie z listy uczniów szkoły.

Wiceprezydent Łodzi i działaczka Lewicy Małgorzata Moskwa-Wodnicka poinformowała, że na podstawie art. 85t ust. 1 Karty Nauczyciela Dariusz Jakóbek został zawieszony w pełnieniu obowiązków dyrektora XXXIV LO. Do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim wpłynął też wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w związku z uchybieniem godności zawodu nauczyciela przez dyrektora XXXIV LO.

Minister Przemysław Czarnek zapytany w TVN24 o zawieszenie przez wiceprezydent Łodzi dyrektora, który zabronił używania symboli błyskawicy w szkołach podczas nauki zdalnej, powiedział: – To doskonałe zachowanie dyrektora, którego będę chciał uhonorować za walkę z ideologizacją dzieci. Fatalne zachowanie organu prowadzącego, kierujemy zawiadomienie do prokuratury o przekroczeniu uprawnień przez wiceprezydenta miasta. To skandal, odpowiemy na to stanowczo. 

Sam Jakóbek odwołał się od decyzji władz Łodzi, a kurator oświaty Waldemar Flajszer określił ich działania jako nieproporcjonalne, nieprzemyślane i niezgodne z procedurą. Podczas dzisiejszej uroczystości minister edukacji jako szczegółowe uzasadnienie przyznania odznaczenia odczytał fragment listu kuratora do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Flajszer zaznacza w nim, że regulamin był zaakceptowany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną, choć dyrektor wcale konsultować go nie musiał.

Dariusz Jakóbek może też liczyć na solidarność ze strony środowisk pro-life (Strajk Kobiet, używający symbolu błyskawicy, domaga się poszerzenia prawa do aborcji). Wpływowy Instytut Ordo Iuris zbiera podpisy w obronie dyrektora Jakóbka. Na tę chwilę jest blisko 7 tys. głosów wsparcia. Z kolei wiceprezydent Małgorzatę Moskwę wstawiają się środowiska lewicowe poprzez nakładki na zdjęcia profilowe z hasztagiem “Murem za Moskwą”.

(Fot. Kuratorium Oświaty w Łodzi)