FAKTY

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od 2016 roku – korzyści i ułatwienia

ZUSJeśli pracodawca założy profil na PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych ZUS) otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA. Będzie też miał stały dostęp do bazy zwolnień lekarskich jego zatrudnionych.
Obecnie pracodawca musi sprawdzać, czy pracownik dostarczył mu zwolnienie lekarskie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Jeśli termin ten zostanie przekroczony konieczne jest obniżenie zasiłku o 25 %. Po wystawieniu przez lekarza e-ZLA pracownik nie będzie dostarczał pracodawcy żadnego dokumentu, jeśli będzie miał on profil na PUE. Zwolnienie trafi do pracodawcy automatycznie a więc nie będą ciążyły na nim wymienione wyżej obowiązki.
Kolejną korzyścią dla pracodawcy z wystawienia e-ZLA jego pracownikowi i otrzymania o tym natychmiast wiadomości na PUE będzie możliwość szybszej kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to zwłaszcza zwolnień na krótkie okresy, które są często dostarczane z opóźnieniem. Pracodawca będzie miał również możliwość złożenia elektronicznie w ZUS wniosku o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia.
Z uwagi, że e- ZLA będą automatycznie przekazywane do sytemu ZUS to nawet pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków nie będzie musiał dostarczać zwolnień do Zakładu. Będzie natomiast musiał przekazać do ZUS wniosek o zasiłek wraz z niezbędną (taką jak dotychczas) dokumentacją. Jednak, co bardzo istotne, jako wniosek o zasiłek będzie traktowane zaświadczenia na druku ZUS Z-3, które było składane także dotychczas i które można przekazać przez PUE.
Z wymienionych wyżej ułatwień nie skorzystają pracodawcy, którzy nie utworzą profilu na PUE ZUS. Obowiązek utworzenia takiego profilu ciąży na tych, którzy zobowiązani są do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych drogą elektroniczną, czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż pięć osób. Pozostali płatnicy mogą założyć profil dobrowolnie. Jeśli jednak tego nie zrobią muszą do końca 2015 roku poinformować na piśmie swoich pracowników o obowiązku dostarczenia im począwszy od 1 stycznia 2016 roku wydruków e-ZLA.
Zastępowanie zwolnień papierowych elektronicznymi będzie następowało stopniowo. Do końca 2017 roku lekarze będą mogli obok e-ZLA wystawiać papierowe zwolnienia według dotychczasowych zasad (na druku ZUS ZLA). Gdy wybiorą tę starą formę zasady postępowania pracodawców się nie zmienią. Zatem nadal będą musieli sprawdzić, czy pracownik dostarczył zwolnienie w ciągu 7 dni od otrzymania a następnie albo wypłacą zasiłek, albo niezwłocznie przekażą zwolnienie do ZUS.