FAKTY

Firma z Pabianic wyprodukuje lek wspomagający walkę z koronawirusem

Wczoraj został zarejestrowany arechin. Dwa zakłady produkcyjne Adamedu znajdują się  w Ksawerowie i Pabianicach.

13 marca br. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego ARECHIN (Chloroquini phosphas), 250 mg, tabletki, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2” oraz związanego z nim dawkowania produktu leczniczego. Uzasadnienie zostało oparte na analizie danych pochodzących z dotychczas opublikowanych danych klinicznych.

Właścicielami Adamedu są Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie. Dwa zakłady produkcyjne – w Ksawerowie i Pabianicach – tworzą Centrum Produkcyjno-Logistyczne Adamed.

Produkt jest wytwarzany w zakładach produkcyjnych Adamed Pharma w Polsce i będzie dostępny dla pacjentów wymagających leczenia tym produktem.

Adamed Pharma, polska firma farmaceutyczna, będąc firmą społecznie odpowiedzialną, zabezpieczyła zapas produktu na potrzeby Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych. Produkt będzie dystrybuowany do pacjentów zgodnie z dyspozycjami Ministra Zdrowia.

Ambicją jest poszukiwanie nowych skutecznych i bezpiecznych terapii dla pacjentów na całym świecie oraz innowacyjność oparta na wiedzy. W Adamedzie w 2001 roku utworzono pierwszy w kraju zespół naukowców zrekrutowanych specjalnie na potrzeby rozwoju leków oryginalnych. Nasza wiedza i doświadczenie, w połączeniu z dostępem do najnowocześniejszych narzędzi sprawiają, że mamy swój udział w postępie medycyny i farmacji.

[AKTUALIZACJA]

Słynny lek z Pabianic nie może już być stosowany w leczeniu COVID-19