ROZRYWKA

Galowy koncert “Bychlewianki” na 45. urodziny

Urzekają choreografią i kolorami bogatych strojów.

Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka” właśnie obchodził swoje 45. urodziny. Z tej okazji artyści wykonali trzy specjalne koncerty, w tym główny – galowy. Na widowni nie zabrakło przyjaciół i sympatyków Zespołu oraz osób związanych z blisko półwieczną historią „Bychlewianki”. Kierownictwo odebrało podziękowania od władz samorządowych za zaangażowanie w rozwój kultury w powiecie i regionie.

Nasz ludowy zespół amatorski powstał w 1974 roku, na skutek starań śp. Józefy Pluty (kierownik do 1995 roku) i członkiń prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich w Bychlewie. W początkach swojej działalności promowano folklor głównie poprzez śpiew. W 1974 pieczę nad oprawą artystyczną objął Wiktor Dębiński, dotychczasowy choreograf. Z kolei w 1980 roku choreografem „Bychlewianki” została Zdzisława Kotulska-Hofmokl (na kolejne 20 lat). Rok 2000 to zmiany – nowy choreograf to Ilona Osińska-Grzanka (była tancerka Zespołu), a Kotulska-Hofmokl powróciła na to stanowisko w 2016. Zespół od zawsze posiadał własną kapelę. Pierwszym kierownikiem był Tadeusz Ziółkowski grający na akordeonie (zajmował się także przygotowaniem wokalnym). Obecnie prowadzi ją Krzysztof Jagiełło.

Występy urzekają nie tylko różnorodnością choreografii, ale również kolorami bogatych strojów regionalnych. Właściwie nie ma w okolicy wydarzenia artystycznego bez udziału Zespołu, a nasi artyści otrzymują liczne zaproszenia na inicjatywy promujące folklor.

Obecnie „Bychlewianka” ma sześcioosobową kapelę oraz cztery grupy tancerzy. Najmłodszą stanowią dzieci w wieku 5-7 lat, średnia grupa pierwsza to dzieci w wieku 8-10 lat, grupa średnia starsza to młodzież w wieku 11-15 lat, a grupa reprezentacyjna to młodzież licealna, studenci oraz osoby pracujące. Prezentują polskie tańce ludowe i sukcesywnie poszerzają swój repertuar sięgając do m.in. folkloru krakowskiego, rzeszowskiego, sieradzkiego, rozbarskiego, łowickiego, lubelskiego, opoczyńskiego, górali żywieckich, mieszczan żywieckich.

Zrzeszają nie tylko tancerzy, muzyków i artystów, ale przede wszystkim ludzi kochających folklor (w 2017 roku do życia zostało powołane Stowarzyszenie Folklor Ma Sens). „Bychlewianka” popularyzuje folklor także poprzez edukację (spotkania w przedszkolach, szkołach oraz działania w plenerze informujące o obrządkach i tradycjach).

Zespół uczestniczy w przeglądach i festiwalach folklorystycznych, m.in. w: Austrii, Belgii, Bułgarii, Grecji, Litwie, Niemczech, Mołdawii, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Czechach, Serbii, Turcji, Włoszech i na Węgrzech, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Uświetnia także uroczystości lokalne i w regionie.

Kadra:

Radosław Kierzek – kierownik
Zdzisława Kotulska-Hofmokl – choreograf
Elżbieta Kutlu – kostiumy
Krzysztof Turała – kierownik muzyczny
Krzysztof Jagiełło – kierownik kapeli

(Fot. Mariusz Rzepkowski)