KOMUNIKACJA

Haj lajf na krańcówce

 Dworzec czynny będzie codziennie w godzinach 4.10 – 22.30. Kasa w dni powszednie:  6.30 – 14.30.

Za kilka dni pasażerowie (od najbliższego czwartku, 18.02.) będą mogli korzystać z nowego dworca autobusowego na krańcówce przy ul. Waltera- Jankego. Nowy obiekt zastąpił stary kontener, postawiony na krańcówce na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia.

Co w budynku?

Obiekt ma 61 m kw. powierzchni użytkowej, poczekalnię i toalety dla pasażerów, kasę biletową, pomieszczenie socjalne i techniczne oraz toaletę dla kierowców MZK. Jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ma m.in. w monitoring wizyjny (połączony z siedzibą Straży Miejskiej), system sygnalizacji włamania i napadu, systemy pożarowe, oświetlenie awaryjne, ekologiczne ogrzewanie z wykorzystaniem pompy ciepła i rekuperacji, klimatyzację. Od strony ulicy Waltera-Jankego zdobi go ściana wykonana została w formie fasady wentylowanej, obłożona płytami elewacyjnymi.

Szeroki zakres inwestycji

Inwestycja na krańcówce to nie tylko budynek. Jedną z ważniejszych jej części były roboty drogowe prowadzone od wjazdu na krańcówkę do placu manewrowego. Zmodernizowano 955 m kw. jezdni: 539 m kw. wykonano w nawierzchni betonowej (na wysokości przystanków dla wsiadających i wysiadających), 416 m kw. w nawierzchni asfaltowej. Zniszczoną nawierzchnię z licznymi koleinami i ubytkami sprzed 30 lat zastąpiła znacznie trwalsza jezdnia dostosowana do ruchu autobusów. Prace obejmowały nie tylko wymianę samej nawierzchni, ale też wykonanie odpowiednich warstw konstrukcyjnych wraz z wymianą krawężników oraz oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto zrobiono chodniki (196 m kw.), nowe nasadzenia zieleni i oświetlenie parkowe. Dla bezpieczeństwa doświetlono trzy przejścia dla pieszych przy dworcu (przez ul. 20 Stycznia, Waltera-Jankego i przez pętlę).

Realizacja inwestycji jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (85% kosztów kwalifikowalnych) w ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”. Miasto pozyskało także dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Pierwszy przetarg na inwestycję został unieważniony. Jedyna oferta na wykonanie w drugim przetargu wyniosła 901.500 zł netto (1.108.845 zł brutto) i była nieco tańsza niż w pierwszym przetargu. Według kalkulacji wykonawcy największą kosztowo pozycją była przebudowa nawierzchni drogowej – 413.895 zł netto. Sama budowa budynku dworca była wyceniona na 378.840 zł netto. Zakres prac obejmował też m.in. położenie chodników, zagospodarowanie terenu, przebudowę infrastruktury technicznej.