FAKTY

Hanke za Flajszera do rady powiatu

Wczoraj ujawniliśmy, że Waldemar Flajszer wygrał konkurs na Łódzkiego Kuratora Oświaty. Awans ustępującego dyrektora SP nr 3 oznacza przejęcie jego mandatu radnego przez dyrektora SP nr 15 Grzegorza Hankego.

Grzegorz Hanke zasiadał już w radzie powiatu poprzedniej kadencji (2014 – 2018). W ostatnich wyborach nie uzyskał mandatu, zdobywając 346 głosów – kolejny wynik po Waldemarze Flajszerze (1249), który dostał się do rady. Prawu i Sprawiedliwości w okręgu nr 3 (Bugaj) przypadło tylko jedno miejsce w radzie powiatu. Opróżnienie mandatu przez Flajszera oznacza zatem objęcie go przez Grzegorza Hanke.

Niemożność łączenia mandatu radnego z funkcją kuratora oświaty wynika z  art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Wcześniej, tj. do 2013 roku, ustawodawca nie zabraniał takiej połączalności. Wprowadzono jednak zakaz, gdyż kurator wykonuje zadania w imieniu wojewody, a piastun tego organu nie może być jednocześnie radnym.