FAKTY

Honory dla Małychy

Na najbliższej sesji 8 listopada radni będą głosować nad nadaniem druhowi Jerzemu Małysze tytułu „Zasłużony dla Miasta Pabianic”.

Jerzy Małycha z pabianicką jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej jest związany od 1974 roku. Wstąpił w jej szeregi jako członek wspierający. Jedenaście lat później (12 października 1985 roku) został prezesem i kierował OSP przez ponad ćwierć wieku.

Pabianice zawdzięczają mu jednostkę z prawdziwego zdarzenia – w czasie prezesury pozyskał teren i środki na budowę nowej, murowanej strażnicy (poprzednia była drewniakiem pamiętającym czasy II wojny światowej). W 1992 roku miasto oficjalnie przekazało trzy działki dla OSP, a już 8 lat później odbyło się uroczyste otwarcie obiektu przy ul. Jutrzkowickiej. W 2005 pabianicką jednostkę włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dh Małycha był także wieloletnim kronikarzem OSP.