KRUCHTA

I Komunie przeniesione, ale możliwe osobno. Co z bierzmowaniem?

Wchodzi w grę organizowanie uroczystości tylko dla pojedynczych dzieci.

W związku z panującym stanem epidemii arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś postanowił przenieść na terenie archidiecezji terminy I Komunii na czas, kiedy ustanie zagrożenie. Wcześniej możliwe jest ich organizowanie dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5. uczestników liturgii). Ocena przygotowania dziecka należy do ks. proboszcza i rodziców.
Zaległe terminy bierzmowania – po ustaniu epidemii – należy ustalić z księżmi biskupami.

TUTAJ dzisiejszy komunikat kurii.