FAKTY

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi poszukuje 10 nowych funkcjonariuszy

Poszukiwani są kandydaci do służby w pionie dochodzeniowo-śledczym, w komórce postępowania celnego i w oddziałach celnych oraz w Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw.

Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poszukuje 10 nowych funkcjonariuszy. “Na osoby, które spełniają wymagania podane w ogłoszeniu i przejdą rekrutację czeka ciekawa i stabilna praca na stanowisku specjalisty Służby Celno-Skarbowej”  można przeczytać w komunikacie.

Aplikacje trzeba złożyć do 31 grudnia 2021 r. Poszukiwani są kandydaci do służby w pionie dochodzeniowo-śledczym, w komórce postępowania celnego i w oddziałach celnych (w Łodzi, w tym w porcie lotniczym Łódź-Lublinek i w Sieradzu) oraz w Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej powinny spełniać podstawowe kryteria tj. obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowana opinia. W pionie dochodzeniowo-śledczym wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem.

Do zadań nowych funkcjonariuszy będą należeć kontrole w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, w tym odprawy celne i pobór należności celnych oraz akcyzowych, rozpracowywanie grup przestępczych i prowadzenie śledztw oraz dochodzeń w zakresie zwalczania przestępstw karnych i karnych skarbowych.

Funkcjonariusz, który dopiero rozpoczyna swoją karierę może liczyć na uposażenie w wysokości ok. 3,6 tys. zł brutto. Ale oprócz tego przysługuje mu wiele benefitów. Poza uposażeniem zasadniczym i dodatkiem za stopień służbowy, funkcjonariusze po dwóch latach pracy otrzymują dodatek za każdy rok służby, do wysokości 25 proc. uposażenia zasadniczego, nagrodę roczną, tzw. trzynastkę, nagrody jubileuszowe oraz pakiet szkoleń przygotowujący do pełnienia służby. Oprócz tego mogą liczyć na dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny.

Funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej przysługuje też możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby, dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach oraz dodatki do uposażenia, np. za wykonywanie czynności kontrolnych, za służbę w godzinach nocnych.
Szczegółowe informacje dot. prowadzonego naboru dostępne są na stronie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

(Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi. Na zdjęciu odprawa celna)