PORADNIK

Jak zrezygnować z pojemnika na bioodpady i zaoszczędzić?

W domkach jednorodzinnych można zaoszczędzić na śmieciach, jeśli na posesji znajduje się kompostownik.

Od marca wzrosła cena za wywóz śmieci. Stawka za za odbiór od każdej osoby  to teraz 29 zł. W przypadku niewywiązania się z obowiązku segregacji – 58 zł od mieszkańca.

9% mogą odliczyć sobie za gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi, jeśli posiadają kompostownik i nie oddają tzw. mokrego bio. Oznacza to, że od miesięcznej opłaty z 4-osobowego gospodarstwa z kompostownikiem można odliczyć 10, 44 zł.

Jak zrezygnować z brązowego pojemnika i trochę zaoszczędzić?

Trzeba  złożyć deklarację śmieciową i tam zadeklarować korzystanie z kompostownika. Na tej podstawie nasz ratusz  wyda dyspozycję do Eko Regionu, która to firma zabierze pojemnik.

Wzór deklaracji TUTAJ
Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego lub przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC, ODT lub za pośrednictwem Platformy e – Usług Publicznych pod adresem www.peup.pl.

Kara 116 zł od osoby za brak segregacji już w lipcu?