FAKTY

Jest dyrektor muzeum. Wreszcie

Dyrektorem Muzeum Miasta Pabianic od 1 października został Ryszard Adamczyk, pracownik muzeum. Dotąd kierował placówką pod nieobecność p.o. dyrektora MMP Mirosławy Cieślewicz-Janeckiej. Powołanie jest na 5 lat.

Po odejściu na emeryturę Urszuli Jaros, od września 2011 do czasu wyłonienia nowego dyrektora muzeum ówczesny prezydent Pabianic powierzył pełnienie obowiązków Mirosławie Cieślewicz-Janeckiej (zastępcy dyrektora). Konkurs na dyrektora muzeum odbył się w czerwcu 2012 roku. Nie został rozstrzygnięty – kandydaci nie spełnili wymagań. W związku z przedłużającą się usprawiedliwioną nieobecnością Mirosławy Cieślewicz-Janeckiej, w październiku 2013  pełnomocnictwo do reprezentowania instytucji, podejmowania decyzji i zarządzania mieniem dostał Ryszard Adamczyk, pracownik muzeum.

Dyrektor muzeum mógł zostać wyłoniony w drodze konkursu albo awansu wewnętrznego sprawdzonego pracownika, z którego to skorzystał prezydent Grzegorz Mackiewicz. Mirosława Cieślewicz-Janecka przebywa na zaległym urlopie.