KOMUNIKACJA

Jest propozycja likwidacji biletów jednorazowych i regulacji cen

Bilety jednorazowe do likwidacji. Dochody miasta w związku ze zmiana taryfy wzrosną rocznie o ok. 200 tys. zł.

Dotychczasowe ceny biletów autobusowych obowiązują od 2012r. Na początku 2021 r. ma nastąpić ich regulacja. Projekt uchwały w sprawie zmian dotyczących biletów stanie na najbliższej (30.11.) sesji Rady Miejskiej. Wejdą w życie najprawdopodobniej w styczniu.

Taki jest plan

Bilety jednorazowe (w cenie: 2,60 zł – normalny, 1,30 zł – ulgowy, 0,65 zł – ulgowy 75%) zostaną zlikwidowane. Będziemy dalej kasować bilety 40-minutowe. Ich cena nie zmieni się (jednostrefowe w cenie: 3 zł – normalny, 1,50 zł – ulgowy, 0,75 zł – ulgowy 75%).

W niezmienionych cenach zostaną utrzymane wszystkie rodzaje biletów czasowych (nie tylko 40- i 60-minutowe, ale także 24-godzinne) oraz grupowe 10+1. Nie zmieniają się także ceny Wspólnych Biletów Łódzko-Pabianickich (bilety okresowe na autobusy MZK i komunikację MPK) i Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych (obejmujących dodatkowo pociągi ŁKA i POLREGIO).

Bilety czasowe 40- i 60-minutowe nie tylko umożliwiają odbycie całej podróży jednym pojazdem, ale dodatkowo upoważniają do przesiadania się w określonym przedziale czasowym. Ich pozostawienie (w miejsce osobno biletów jednorazowych i osobno czasowych) uprości taryfę opłat. Cena biletu 40-minutowego na autobusy MZK (normalny za 3 zł) jest identyczna, jak na linii Z41. A więc de facto pabianiczanie (osoby z Kartą Pabianiczanina) zapłacą po likwidacji biletów jednorazowych za przejazd jednorazowy 20 gr więcej, uczniowie z Kartą Pabianiczanina 10 gr więcej, osoby spoza Pabianic (bez Karty Pabianiczanina) odpowiednio 40 i 20 gr więcej.

Nastąpi też regulacja cen biletów okresowych. Bilet 30-dniowy normalny na jedną strefę będzie kosztował 84 zł zamiast 74 zł, natomiast ulgowy 42 zł zamiast 37 zł. Uczniowie, studenci i emeryci posiadający Kartę Pabianiczanina zapłacą 21 zł zamiast 18,50 zł za bilet z ulgą 75%.

To nadal bardzo atrakcyjna cena, wyższa od dotychczasowej zaledwie o 2,50 zł – tłumaczy prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Nowe ceny biletów

Rodzaj biletu

Jedna strefa

Dwie strefy

Normalny

Ulgowy 50%

Ulgowy 75%

Normalny

Ulgowy 50%

Ulgowy 75%

1.

Bilety czasowe (ceny bez zmian):

1)

40-minutowy

3,00 zł

1,50 zł

0,75 zł

2)

60-minutowy

4,20 zł

2,10 zł

1,05 zł

3)

24-godzinny

7,80 zł

3,90 zł

1,95 zł

11,40 zł

5,70 zł

2,85 zł

2.

Bilety grupowe 10+1 (bez zmian):

8,20 zł

3. Bilety okresowe:

1)

imienny 7-dniowy

28,00 zł

14,00 zł

7,00 zł

34,00 zł

17,00 zł

8,50 zł

2)

imienny 14-dniowy

48,00 zł

24,00 zł

12,00 zł

58,00 zł

29,00 zł

14,50 zł

3)

imienny 30-dniowy

84,00 zł

42,00 zł

21,00 zł

98,00 zł

49,00 zł

24,50 zł

4)

na okaziciela
30-dniowy

109,00 zł

129,00 zł

5)

imienny 90-dniowy

230,00 zł

115,00 zł

57,50 zł

270,00 zł

135,00 zł

67,50 zł

Urząd Miejski szacuje, że dochody miasta z tytułu sprzedaży biletów w związku ze zmianą taryfy mogą wzrosnąć maksymalnie o ok. 200 tys. zł, natomiast cały koszt działania komunikacji autobusowej w mieście wynosi 12,5 mln zł. Wpływy biletowe wyniosą w tym roku 1,9 mln (przez pandemię spadek jest o 1 mln zł rok do roku).