FAKTY

Jest rozporządzenie w sprawie tzw. godziny policyjnej oraz innych zakazów i nakazów

W Dzienniku Ustaw RP wczoraj późnym wieczorem zostało opublikowane rozporządzenie premiera w sprawie ustanowienia od 28 grudnia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zachęcamy do przeczytania całego dokumentu źródłowego, zamieszonego pod tekstem

Do odwołania został przedłużony m.in. zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej 5 osób. Do tego limitu nie wlicza się jednak osoby organizującej imprezę oraz osób z nią mieszkających. Nie będzie się także wliczało osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Zgodnie z rozporzadzeniem –  od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Do 17 stycznia zakazuje się organizowania zgromadzeń, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji, przy czym nie może w nich uczestniczyć więcej niż 5. Uczestnicy zgromadzenia nadal muszą zakrywać usta i nos, są także zobowiązani do zachowania co najmniej 1,5 m odległości między sobą. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Rozporządzenie reguluje również zasady, według których do 17 stycznia mogą odbywać się zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. W budynkach (kościołach) nadal obowiązuje limit maksymalnie 1 osoby na 15 m.kw. , przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. W świątyniach i obiektach kultu religijnego nadal obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeżeli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

Do 17 stycznia przedłużono zasadę, że w godzinach 8.00-16. 00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna albo innej osoby dorosłej. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu.

Ponadto nowe rozporządzenie przewiduje, że nastolatkowie bez opieki osoby dorosłej będą mogli pójść do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki. Ograniczenie nie obejmuje także przemieszczania się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, lub półkolonii.

Od 28 grudnia do 17 stycznia w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 m.kw. będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego. W galeriach będą jednak mogły działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.

W obiektach takich obowiązywał będzie zakaz prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych oraz gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu żywności na wynos.

Nie można prowadzić handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

W sklepach i na pocztach może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m.kw. w przypadku obiektów i placówek o powierzchni nie większej niż 100 m.kw. W przypadku obiektów i placówek o powierzchni większej niż 100 m.kw. może przebywać jednocześnie 1 osoba na 15 m.kw.

Utrzymane zostały także godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 sklepy spożywcze, drogerie, apteki oraz poczty będą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Od 28 grudnia do 17 stycznia ustanowiony został zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej.

Z rozporządzenia wynika, że do 17 stycznia nadal normalnie prowadzić swojej działalności nie będą mogli przedsiębiorcy związani z hotelarstwem.

Do 17 stycznia nadal nie będą mogły działać normalnie restauracje. Przedsiębiorcy prowadzący takie punkty – tak jak to jest obecnie – będą mogli wydawać posiłki jedynie na wynos.

Do 17 stycznia przedłużona została także praca zdalna urzędów.

Warto, by uniknąć niespodzianek, przeczytać całe rozporządzenie TUTAJ