KOMUNIKACJA

Jest sukces. 11,8 miliona złotych na tramwaj i Zamkową

Koniec niepewności. Marszałek Grzegorz Schreiber podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy dla Pabianic. 

Dziś po godz. 10.00 na placu Niepodległości marszałek województwa łódzkiego przedstawił szczegóły dotyczące dofinansowania remontu linii tramwajowej 41. Na modernizację torowiska i głównej ulicy miasta dostaniemy dodatkowo 11,8 mln zł. To maksymalna kwota możliwa do uzyskania w ramach przesuniętej przez ministerstwo puli.

W konferencji wziął udział prezydent Grzegorz Mackiewicz, wiceprezydent Marek Gryglewski i wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski. Pojawił się też wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Krzysztof Ciebiada.

– Po rozmowach zapadła decyzja o wsparciu pabianicko-ksawerowskiego projektu maksymalną możliwą kwotą, czyli blisko 12 mln zł. Pabianice i Ksawerów bezpośrednio sąsiadują z Łodzią, muszą mieć sprawne połączenie – oznajmił marszałek.

Starania

12 stycznia napisaliśmy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapaliło zielone światło dla pabianickiej inwestycji przesuwając środki tak, aby umożliwić realizację projektu przebudowy torowiska i modernizacji ul. Zamkowej (CZYTAJ TUTAJ). Aby formalnościom stało się zadość, prezydent Grzegorz Mackiewicz 16 stycznia wystąpił z wnioskiem do marszałka Grzegorza Schreibera o zwiększenie dofinansowania projektu. Chodziło o kwotę 11.800.500 zł, czyli 10 proc. wydatków kwalifikowalnych w projekcie (łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 118.005.000 zł przy całkowitej wartości projektu 146.388.450 zł).

Przedwczoraj prezydent ponad godzinę rozmawiał z marszałkiem. Wrócił zadowolony, ale nie mówił o konkretnej decyzji: – Rozmowa była bardzo konstruktywna, pan marszałek był do niej świetnie przygotowany, znał szczegóły pabianicko-ksawerowskiej inwestycji – powiedział na konferencji prasowej.

Wydział prasowy Urzędu Marszałkowskiego informował z kolei: „Zarząd Województwa Łódzkiego zajmie stanowisko w sprawie przekazania środków finansowych miastu dopiero po spotkaniu i przeanalizowaniu sytuacji”.

Dziś okazało się, że decyzja zapadła ponad politycznymi podziałami.

 Czas goni, wykonawca gotowy

Przyznanie dodatkowego dofinansowania z budżetu państwa pozwoli uzupełnić w części brakującą kwotę na wykonanie inwestycji tramwajowej. Oferty dwóch wykonawców zachowują ważność do 8 lutego i 11 lutego, trzecia – do początku kwietnia. Najtańsza ze złożonych ofert przekracza założony budżet na inwestycję o 28,3 mln zł.

Przyznana kwota ok. 11 milionów nie wystarczy wprawdzie na realizację inwestycji – brakuje przecież ok. 28 milionów zł. Pozostałą sumę można jednak pokryć wypuszczając obligacje, jednak prezydent Mackiewicz powiedział dziś na placu Niepodległości:

– Możliwe, że te 17 mln zł udźwigniemy z budżetu, bez konieczności emisji obligacji.

O tym, że na przebudowę centrum i modernizację tramwaju 41 brakuje grubych milionów, napisaliśmy tuż po otwarciu kopert z ofertami. Każdy z przedstawionych kosztorysów przekroczył zaplanowaną na ten cel kwotę (145 milionów zł), przynajmniej o 28 mln zł (najtańsza oferta PROGREG – 173.772.114,17 zł).

Oto pozostałe nasze teksty o problemach z realizacją projektu:

Jeden komentarz do “Jest sukces. 11,8 miliona złotych na tramwaj i Zamkową

Comments are closed.