KOMUNIKACJA

Jest wykonawca zajezdni MZK. Za przeszło 3 mln zł

Rozstrzygnięto przetarg na modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej. Zgłosiła się tylko jedna firma. Inwestycja będzie gotowa w przyszłym roku.

Wykonawcą jest Tatami Poland z Konstantynowa Łódzkiego. Na wykonanie całości inwestycji za 3.043.563 zł.  będzie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj dotyczy budowy budynku technicznego (ok. 465 m kw.) wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. W nowym obiekcie znajdą się: wulkanizatornia, magazyn części i odzieży, pomieszczenia na oleje, kotłownia gazowa, pomieszczenia biurowe działu technicznego oraz część szatniowo-socjalna dla mechaników. Zastąpi on starą kotłownię oraz magazyny w kontenerach.

Inwestycja w zajezdni MZK jest częścią projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.