FAKTY

Kara za brak segregacji po 58 zł od osoby [AKTUALIZACJA PO SESJI]

Zapowiadany nieunikniony wzrost opłat za śmieci nabrał realnych kształtów. [AKTUALIZACJA NIŻEJ]

Jest jasność w temacie. Propozycja nowej stawki za odbiór odpadów z posesji to 29 zł. W przypadku niewywiązania się z obowiązku segregacji – 58 zł od osoby. 9% mogą odliczyć sobie za gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi, jeśli posiadają kompostownik i nie oddają tzw. mokrego bio. Oznacza to, że od miesięcznej opłaty z 4 – osobowego gospodarstwa z kompostownikiem można odliczyć 10, 44 zł.

– Jedyna oferta złożona w przetargu jest na tyle wysoka, że – tak jak w innych samorządach – w Pabianicach wzrośnie opłata za odbiór i zagospodarowanie śmieci – mówi Aneta Klimek, rzecznik prasowy ratusza.

Nad projektem uchwały pochylą się radni na jutrzejszej sesji 17 lutego. Zamiast 16 zł na miesiąc każda osoba zapłacić ma 29 zł. TUTAJ od godz. 9.00 można będzie oglądać obrady na żywo.

Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów (ważna do końca 2021 r. ze stawką 16 zł) została rozwiązana, ponieważ miasto musiało dostosować się do zmienionych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Do nowego przetargu zgłosiła się tylko spółka Eko-Region z Bełchatowa, proponując za 10-miesięczną umowę (od marca do grudnia 2021 r.) kwotę 15 mln 396 tys. zł. To zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku. Wysokość zaoferowanej ceny wiąże się z regulacją stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Dlaczego taka stawka?

Rada Miejska otrzyma propozycję stawki w wysokości 29 zł. Na jej wyliczenie wpłynęła wysokość zaoferowanej przez Eko-Region ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów (855,36 zł za tonę odpadów, czyli ok. 300 zł za tonę więcej niż w 2020) oraz wzrost ilości odpadów wytwarzanych na terenie miasta (w 2020 roku wzrost o 2 187 ton). Tak wygląda bilans odpadów wytworzonych na terenie miasta w latach 2019 i 2020:
– w 2019 roku: 23 567 ton, liczba osób wg deklaracji: 57 866, średnio 410 kg odpadów na osobę na rok
– w 2020 roku: 25 754 tony, liczba osób wg deklaracji: 56 647, średnio 450 kg odpadów na osobę na rok.

Wytwarzamy coraz więcej śmieci, ale…

– Mimo widocznej tendencji wzrostowej (by ograniczyć wzrost stawki) do kalkulacji na 2021 przyjęto ilość odpadów z 2020 r. – dodaje Klimek.

Jak podkreśla ratusz: cena odbioru jest podyktowana wyłącznie kalkulacją kosztów, miasto podnosi opłaty za śmieci wyłącznie dlatego, że rosną ceny odbioru i zagospodarowania odpadów.

Wysokość opłaty naliczana jest od liczby mieszkańców. Uwzględnione są w niej też koszty utrzymania PSZOK przy ul. Warzywnej, które przejmuje miasto, w tym opłat ze energię, wod-kan, naprawy i remonty, odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz koszty związane z administrowaniem systemem.
Według nowych przepisów, czyli po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, mieszkańcy muszą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Za niewłaściwą segregację lub jej brak można zapłacić stawkę podwyższoną. Wysokość łącznych kosztów będzie zależała od ilości wytworzonych odpadów.

Radni raczej zgodzą się na stawki. Za bardzo wyjścia nie ma, umowa kończy się z końcem lutego, a śmieci nie mogą zostać na ulicach. Ceny będziemy mieli takie jak w Gminie Dobroń. Gmina Ksawerów też ma 29 zł, ale kary za brak segregacji są wysokie – po 116 zł od osoby. TUTAJ więcej o sytuacji w gminach naszego powiatu.

Czy nowa spółka uratuje nas przed kolejnymi podwyżkami?

[AKTUALIZACJA]  Głosami większości radnych wzrost opłat został przyjęty (klub radnych PiS był przeciw).
Prezydent Grzegorz Mackiewicz podkreślił, że poszuka rozwiązań zdolnych do zatrzymania wzrostowej tendencji, która jest absolutnie niezależna od miasta. Jednym z kroków będzie pozbycie się udziałów wartości blisko 2 mln zł w Eko- Regionie, która to spółka mimo takiego kapitału z Pabianic i braku dywidendy od niego, oferuje dla nas tak wysokie stawki. Ze strony radnej Bożenny Kozłowskiej padła propozycja, by za te pieniądze zakupić pojemniki dla mieszkańców. Możliwe, że ten sposób spowoduje się start w przetargach mniejszych firm. Dotąd zgłasza się tylko jedna. Czasu nie ma zbyt wiele, gdyż kolejna umowa z Eko-Regionem, która zacznie działać od marca, kończy się 31 grudnia tego roku.