FAKTY

Kiedy mama nie każe nosić maseczki

  • Na lekcjach nie trzeba, ale na korytarzach uczniowie już muszą nosić maseczki – takie decyzje podjęli we wrześniu dyrektorzy szkół.
  • Szefowie pabianickich placówek przyznają, że nie wszystkim rodzicom się to podoba.
  • Niektórzy w mocno agresywnym tonie zarzucają pedagogom stosowanie przemocy.

W SP nr 16 na przerwach zdarza się widzieć dzieci z nieosłonięta twarzą. Nie dlatego, że akurat jedzą i piją czy po prostu zapomniały (te po zwróceniu uwagi przez nauczyciela dyżurnego szybko się korygują).

Staramy się tłumaczyć, że do szkoły chodzą także niepełnosprawne dzieci, a wśród personalu znajdują się osoby z grupy podwyższonego ryzyka, ale to nie zawsze dociera – mówi dyrektor SP nr 16 Ilona Paszkiewicz.

Na ostro w “trzynastce”

Bodaj najostrzej zareagowała grupa rodziców dzieci z SP 13. Na FB rady rodziców pojawił się ostry wpis, zarzucający szkole łamanie prawa. Polegać ma ono na zakładaniu dzieciom masek wręcz siłą czy przy użyciu szantażu na zasadzie: „jeśli chcesz mieć spokój z danym przedmiotem to noś maskę”, wpisywaniu uwag.  Rodzice wzywają: “Nie zgadzajmy się na bezprawie i szykany dla świętego spokoju, bo nadejdzie dzień, kiedy wszyscy stracimy wolność. Nękanie, zastraszanie, napuszczanie na innych, poróżnianie, szykanowanie jest przestępstwem, a jakiekolwiek wewnętrzne regulacje szkoły są BEZPRAWNE jeśli naruszają obowiązujące prawo! Apelujemy po raz ostatni o zaprzestanie łamania prawa! W przypadku dalszego jego łamania zgłosimy sprawę do Kuratorium Oświaty w Łodzi, a w konsekwencji do Prokuratury!”.

Barbara Hańczewska, wicedyrektor SP13, w rozmowie w pabianice.tv przyznała, że problem jest z rodzicami czterech uczniów, przy czym jedni wyrażają swój sprzeciw w radykalny, napastliwy sposób.

– Nie ma u nas mowy o szykanach, szantażu. Na zebraniu rad rodziców tłumaczyliśmy konieczność dbania o bezpieczeństwo. Mamy 388 uczniów, zatem nie można zapewnić ich przebywania z zachowaniem dystansu, dzieci mieszają się na korytarzach – mówi wicedyrektor Bożena Hańczewska. 

Pabianickie szkoły mają zapasy maseczek. Nie ma zmartwienia, jeśli dziecko zapomina zabrać z domu.

Punkty karne za brak maseczki i misja dyplomatyczna

Jak zapewnia dyrekcja SP 13 jedynym sposobem dyscyplinowania są ujemne punkty ze sprawowania, uzależnione od wpisywanych uwag.

– Ukarani w ten sposób uczniowie mają jednak możliwość zniwelowania punktów ujemnych dodatnimi. Na przykład wziąć udział w jakiej akcji charytatywnej czy społecznej – usłyszeliśmy.

Wspomniana wcześniej  dyrektor Ilona Paszkiewicz zaznacza, że pedagodzy mają trudny orzech do zgryzienia i muszą wspiąć się niemalże na wyżyny dyplomacji.

– Sprawa jest delikatna. Staramy się postępować tak, aby nie obniżyć autorytetu rodziców, którzy nie pozwalają zakładać dzieciom maseczek – podkreśla.

W świetle przepisów

Wyrazy niezadowolenia czy wręcz oburzenia trafiają najczęściej do dyrekcji drogą mailową bądź telefonicznie. Najczęstszym antymaseczkowym argumentem na “nie” jest niezgodność obowiązku zasłaniania twarzy z Konstytucją RP. Ale ponieważ sporo zależy od interpretacji, na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 znalazło się ogłoszenie skierowane do rodziców i uczniów następującej treści:

“Szkoła jest przestrzenią publiczna i jako taka jest zobowiązana do przestrzegania rozporządzeń w tym zakresie, łącznie z zasłanianiem ust i nosa w tej przestrzeni, dodatkowo jest to zawarte w przepisach przeciwepidemicznych szkoły.
Przepisy te nie naruszają postanowień Konstytucji RP, a doprecyzowują zawarte w tym akcie przepisy dotyczące ochrony zdrowia każdego obywatela”.

 

 

 

,