FAKTY HISTORIA

Kolejne groby na Warszawskiej

Wykonawca wielkiego remontu poinformował o postępach prac archeologicznych, które miały miejsce w październiku.

Na ulicy Warszawskiej na skrzyżowaniu z ulicą Kapliczną przeprowadzono badania archeologiczne na obszarze 2 arów. Była to kontynuacja badań z czerwca. Odkryto 5 grobów.

-Zdaniem archeologów wydaje się, że uchwycono zachodni skraj cmentarza – mówi Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji w PROGREG InfraCity. (Jak napisaliśmy pod koniec sierpnia, pod remontowanym odcinkiem ul. Warszawskiej może być łącznie ok. 150 grobów).

W dalszej kolejności prowadzono nadzór nad korytowaniem północnego pasa jezdni oraz pasa pod tramwaj na odcinku od ulicy Kaplicznej do Konstantynowskiej. W trakcie nadzorów pozyskano liczny materiał ceramiczny z okresu pradziejowego oraz uchwycono relikty kolein drogi. Z kolein pozyskano monety i ceramikę, którą można datować na wiek XVII/XVIII.

Z kolei na ulicy Zamkowej wykonano nadzór nad korytowaniem wykopu pod tramwaj. W trakcie prac odsłonięto na długości około 30 metrów moszczenie drogi dranicami o długości około 4,0 metrów. Przystąpiono do badań archeologicznych w trakcie których odkryto trzy monety datowane na XIX wiek.

Zdjęcia znalezisk TUTAJ

Obecnie rozpoczęły się badania archeologiczne w okolicach zamku przy ul. Zamkowej i będą one już trwały do końca równolegle z wykonywanymi robotami budowlanym – informuje Małgorzata Wilczek.

Niżej zdjęcia wraz z opisem wykonane przez archeologa Przemysława Muzolfa. Na zdjęciu głównym ul. Warszawska/Kapliczna. Widok po wykorytowaniu i podczyszczeniu wykopu.

ul. Warszawska/Kapliczna. Widok na grób 149 w trakcie eksploracji, widoczny wkop instalacji współczesnej niszczącej go.
 ul. Warszawska. Widok na wykorytowany odcinek z śladami po drodze.
ul. Zamkowa. Widok na odsłonięte moszczenie drogi.
ul. Zamkowa. Widok na odsłonięte moszczenie drogi.