FAKTY PORADNIK

Kolejny nabór wniosków w PUP. Dotacje do 30 tys. zł

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłosił nabór ankiet rekrutacyjnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór odbędzie się w dniach 4. 11. 2021r. – 5. 11. 2021r.

I etap
Ankiety należy składać osobiście w siedzibie PUP w Pabianicach, w godz. od 8.00 do 12.00 w Sali Informacji (sala po ajencji PKO, wejście od ul. Waryńskiego). Każda ankieta otrzyma indywidualny numer, za pomocą którego Wnioskodawca będzie mógł na stronie internetowej Urzędu lub w siedzibie
(w Sali Informacji) sprawdzić sposób jej rozpatrzenia, najpóźniej w dniu 09.11.2021r.

II etap
Osoby, które zostały zakwalifikowane do dalszej rekrutacji uczestniczą obowiązkowo w szkoleniu, na którym szczegółowo omawiany będzie sposób wypełniania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zasady ubiegania się o wsparcie finansowe.

Planowany termin szkolenia to 10.11.2021 r. (szkolenie stacjonarne w siedzibie PUP, ul. Waryńskiego 11)
Planowany termin komisji opiniującej wnioski to 17-18.11.2021 r. (uczestnicy szkolenia otrzymają informację o terminie i godzinie spotkania).

Ankiety rekrutacyjne, wnioski oraz zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2021 roku dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce „Do pobrania”.

Nabór będzie realizowany w ramach:

– projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (V)”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

W projekcie będą mogły wziąć udział osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia. Preferowani będą byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 RPO.

– Funduszu Pracy dla wszystkich osób bezrobotnych

W przypadku niewykorzystania limitu przyznanych środków finansowych, informacje o uruchomieniu kolejnych naborów będą zamieszczane na stronie internetowej.