FAKTY

Kolejny przetarg na rewitalizację Starego Rynku. Do trzech razy sztuka?

Ratusz ogłosił kolejny, trzeci już przetarg, na przebudowę Starego Rynku.

Zakres prac obejmuje (jak poprzednio) plac Starego Rynku z drogą zachodnią i opracowanie dokumentacji dla terenów przy pomniku Niepodległości i kościele św. Mateusza. Oferty można składać do 22 lipca. Podpisanie umowy z potencjalnym wykonawcą jest planowane ok. 17 sierpnia. Termin realizacji wynosi 18 miesięcy, w tym 4 miesiące na wyburzenie pomnika, który zgodnie z decyzją wojewody łódzkiego musi zostać usunięty w tym roku (do 14 grudnia).

Przebudowa płyty rynku z przyległościami powinna być zakończona pod koniec 2023 r. Przetarg ogłoszony pod koniec kwietnia został unieważniony, ponieważ jedyna złożona oferta o blisko 3 mln przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji.

Przypomnijmy, przy dwóch pierwszych przetargach zgłaszała się jedna (ta sama firma).

Zgłosiła się jedna firma. Ta sama, która wystartowała w pierwszym przetargu. Brakuje blisko 3 mln zł. Przy pierwszym zajmująca się odbiorem odpadów m.in. z posesji w Gminie Ksawerów spółka Remondis chciała zmodernizować nasz rynek za 8.621.010 zł. Propozycja znacznie przewyższyła kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji, czyli 5 mln zł.

Dlatego ogłoszono drugi przetarg z ograniczonym zakresem prac. Zamówienie dotyczące prac budowlanych objęło plac Starego Rynku (bez dróg południowej i wschodniej). Remondis zaproponował kwotę 7. 975. 689 zł, a więc tylko (przy ograniczonym zakresie) o 645. 321 zł niższą. To wciąż dużo więcej niż suma przewidziana na ten cel. Przetarg unieważniono.

Znów jedna oferta i za dużo wyższą kwotę. Co ze Starym Rynkiem? [AKTUALIZACJA]