FAKTY

Komu trochę więcej, komu trochę mniej, czyli podział pieniędzy na sport

W 2020 r. miasto przeznaczy ze swojego budżetu około 1 mln zł dla klubów sportowych.

Z tej kwoty 227.800 zł trafiło do pabianickich klubów sportowych na utrzymanie bazy sportowej niezbędnej do szkoleń i organizacji zawodów. Dotację otrzymały cztery wnioskujące kluby: Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – 157.500 zł, Klub Sportowy Zjednoczeni „Pabianice” – 25.000 zł, Pabianickie Klub Sportów Wodnych – 40.200 zł, Pabianicki Klub Strzelecki Walter – 5.100 zł. W tym tygodniu rozdzielone zostało 600 tys. zł dotacji z budżetu miasta na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu w pabianickich klubach sportowych, organizację zawodów oraz udział w imprezach sportowych. Dotację przyznała komisja składająca się m.in. z przedstawicieli Rady Sportu.

Podział środków z dotacji na poszczególne zadania i kluby (sekcje):

 1. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja zapasy: 60.000,00 zł

 2. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja sumo: 14.000,00 zł

 3. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja piłka nożna: 43.000,00 zł

 4. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja szachy: 1.000,00 zł

 5. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja brydża: 4.000,00 zł

 6. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja kolarska: 5.000,00 zł

 7. Klub Sportowy „Zjednoczeni” Pabianice : 15.500,00 zł

 8. Pabianickie Towarzystwo Koszykówki : 118.500,00 zł

 9. Uczniowski Klub Sportowy Azymut przy SP nr 16 w Pabianicach – sekcja lekkoatletyka: 20.000,00 zł

 10. Uczniowski Klub Sportowy Azymut przy SP nr 16 w Pabianicach – sekcja bieg na orientację: 59.500,00 zł

 11. Pabianicki Klub Tenisowy: 13.500,00 zł

 12. Pabianicki Klub Koszykówki ’99: 55.000,00 zł

 13. Uczniowski Klub Sportowy „Korona”: 27.000,00 zł

 14. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „PABIKS” Pabianice : 52.000,00 zł

 15. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja piłki nożnej: 61.000,00 zł

 16. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja tenisa stołowego: 6.000,00 zł

 17. Klub Sportowy Piłki Siatkowej „ENERGIA – Pabianice”: 3.500,00 zł

 18. Pabianicki Klub Sportów Wodnych: 10.000,00 zł

 19. Pabianicki Klub Strzelecki WALTER: 3.500,00 zł

 20. Pabianicki Klub Sztuk Walki „Azja”: 3.500,00 zł

 21. UKS „HEROS team”: 13.500,00 zł

 22. Pabianicki Klub „O co biega”: 3.500,00 zł

 23. Centrum Rozwoju Sportu: 3.500,00 zł

 24. MASTERS HANDBALL TEAM: 2.000,00 zł

 25. Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Małych Sportowców Pabianice”: 2.000,00 zł

Oprócz tego 140 tys. zł z budżetu miasta zarezerwowano na stypendia i nagrody sportowe dla zawodników oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków. Oprócz pieniędzy z budżetu miasta jak co rok 150 tys. zł ze spółek zostanie przeznaczone na wsparcie wiodących dyscyplin sportu.