FAKTY

Koniec naboru do szkół średnich. Są listy przyjętych

O kontynuację nauki ubiegało się ponad 900 absolwentów podstawówek. Placówki podlegające pod nasz powiat wybrało 74,48% uczniów.

W elektronicznym naborze do szkół prowadzonych przez Powiat Pabianicki zakwalifikowanych zostało łącznie 662 uczniów w 20 klasach. Po złożeniu świadectw w placówkach okazało się, że naukę w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/21 rozpocznie 686 uczniów.

W ILO nie było niespodzianek. Liczba zakwalifikowanych jest tożsama z liczbą przyjętych. Taka sama sytuacja jest w ZS3 – wolę nauki potwierdziły tu wszystkie osoby zakwalifikowane, czyli 72. Jednego kandydata straciło II LO – ostatecznie przyjmując 97 uczniów. Z kolei ZS1 wzbogacił się o 10 pierwszaków (przyjeto ich 161), a ZS 2 aż o 15 (jest równo 200).

Najliczniejsze klasy liczą po 35 osób. Tak jest w ZS 2 (technik grafiki i poligrafii cyfrowej) i w ZS3 ( technik fotografii i multimediów).

O przyjęcie ubiegało się 921 osób (łącznie z sześciorgiem absolwentów z ubiegłych lat), placówki podlegające po powiat wybrało 74, 48% uczniów.

Niżej wszystkie profile i klasy (niektóre łączone):

 

Szkoła

Typ szkoły

Klasa

Profil Liczba uczniów

I LO

Liceum

1a

ang. – geogr. – mat. 32

1b

biol. – chem. – ang. 32

1c

biol. – chem. – mat. 30

1h

pol. – hist. – ang. 32

1f

mat. – fiz. – ang. 30

II LO

Liceum

1ab

mat. – fiz. – ang. 16

Razem: 34

biol. – chem. – mat. 18

1c

ang. – mat. – geogr. 31

1h

pol. – hist. – WOS 32

ZS Nr 1

Technikum

1TB/Tps-p

Technik pojazdów samochodowych 17

Razem: 38

Technik budownictwa
i architektury wnętrz
21

1Tmte/TMt

Technik mechatronik 18

Razem: 36

Technik mechatronik e – sport 18

Branżowa szkoła I stopnia

1WA

Mechanik pojazdów samochodowych 31

1WB

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
15

Razem: 28

Fryzjer 13

1WC

Kucharz 12

Razem: 28

Piekarz 1
Cukiernik 5
Sprzedawca 3
Tapicer 1
Stolarz 5
Monter sieci i instalacji sanitarnych 1

ZS Nr 2

Liceum

1LOm

Profil wojskowy 15 Razem: 33
Profil policyjny 18

Technikum

1TiA

Technik informatyk 32

1TiB

Technik informatyk 32

1Tc

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 35

1Ta/n

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 18

Razem: 35

Technik analityk 17

1Tau/ż

Technik technologii żywności 18

Razem: 33

Technik automatyk 15

ZS Nr 3

Technikum

TFo

Technik fotografii i multimediów 35

TEL

Technik logistyk 25

Razem: 37