HISTORIA

„Korczak” – żołnierz AK, wywiadowca, harcerz

Był wybitnym konspiratorem, odznaczanym za swoją bohaterską działalność.

Dzisiaj mija 45 lat od śmierci Kazimierza Nowickiego ps. „Korczak”, m.in. dowódcy rejonu wywiadowczego Pabianic i okolic w strukturach ROAK. To ciekawa i piękna karta naszej historii, a wspomina ją syn bohatera, Witold:

„Korczak” działalność podziemną podejmuje w SZP-ZWZ w grudniu 1939 r., a od września 1941 w Szarych Szeregach. Prowadzi ją na wielu odcinkach – od drużynowego drużyny „Bojowej” po komendanta Szarych Szeregów w Pabianicach (od 6 listopada 1944).

Szczególnie duże zasługi położył w sprawie zorganizowania i kierowania wywiadem społeczno–politycznym Szarych Szeregów. Wywiad ten podporządkowany został komendzie okręgu AK Łódź. Doskonale zakonspirowany i chroniony przetrwał liczne obławy i aresztowania przeprowadzone przez Gestapo w środowisku kierowniczym Pabianic.

Po wyzwoleniu od marca 1945 r. Nowicki wszedł w skład Komendy Hufca ZHP w Pabianicach, gdzie pełnił funkcję referenta gospodarczo-finansowego. Otworzył również sklep harcerski, który w późniejszym czasie przekształcił się w filię Czuj-Czyn.

Ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną AK w Łodzi, utajniając dalej swoją działalność wywiadowczą, jak również całego wywiadu. W 1946 r. zostaje aresztowany w Warszawie, a następnie przekazany i osadzony w areszcie WUBP w Łodzi. Przeszedł bardzo ciężkie śledztwo, został oskarżony i skazany na 10 lat więzienia. Zwolniono go po 5 latach w 1951 roku. Po wyjściu z więzienia był nieustannie inwigilowany i nękany, nieprzerwanie do 1956 roku znajdował się pod ścisłą obserwacją UB.

Za swoją działalność konspiracyjną odznaczony został Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł po ciężkiej chorobie 9 lutego 1975 roku, w wieku 55 lat (1 marca minie setna rocznica jego urodzin).

***

O Kazimierzu Nowickim na naszych łamach pisaliśmy przy okazji cyklu „Żołnierze wyklęci”, którego autorem jest historyk Przemysław Stepień:

PRZECZYTAJ CZĘŚĆ I
PRZECZYTAJ CZĘŚĆ II
PRZECZYTAJ CZĘŚĆ III