PORADNIK

Koronaporadnik cz.4 – praca zdalna w czasie kwarantanny lub izolacji

W ostatnim czasie, wraz ze znacznym i szybkim wzrostem liczby osób kierowanych na kwarantannę albo izolację w warunkach domowych, po stronie pracowników, jak i pracodawców, pojawił się istotny problem dotyczący tego, czy w tym czasie można w ogóle dalej świadczyć pracę w ramach pracy zdalnej i czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

W Internecie pojawiło się już na ten temat bardzo wiele artykułów, stanowisk, często ze sobą sprzecznych albo niejasnych, co tylko jeszcze bardziej pogłębiło kłopot poszukujących odpowiedzi.

Ustawodawca na przełomie listopada i grudnia 2020 roku wreszcie jednak rozwiązał to zagadnienie, wprowadzając do ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli do tzw. tarczy antykryzysowej, odpowiednio przepisy art. 4 h, art. 4 ha oraz art. 4 hb.

Zgodnie z tymi regulacjami, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Czym zaś jest izolacja oraz kwarantanna, w tym na czym polega ona w warunkach domowych i jakie wiążą się z tym restrykcje, obszernie wyjaśniłem już w pierwszym numerze „Koronaporadnika” – pt. „Kwarantanna i izolacja” .

Do rozpoczęcia świadczenia pracy w czasie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych niezbędne są zatem następujące elementy: wola wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, zgłoszenie stosownego wniosku w tym przedmiocie i wyrażenie zgody przez pracodawcę/zatrudniającego. Należy też wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy, tj. czy może ona w ogóle być świadczona w warunkach pracy zdalnej. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, wykonywanie pracy zdalnej może nastąpić tylko wówczas, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i gdy pozwala na to jej rodzaj. Wspomnieć trzeba również, że pracodawca może w każdym czasie cofnąć zgodę wykonywania pracy zdalnej.

W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych pracownikowi nie przysługuje dodatkowo wynagrodzenie chorobowe (z art. 92 Kodeksu pracy), ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby (zasiłek chorobowy).

Z kolei w razie nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe (z art. 92 Kodeksu pracy) albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby (zasiłek chorobowy). Co jednak istotne, wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje pracownikowi w przypadkach, w których nie ma on prawa do zasiłku chorobowego – czyli np. przed upływem 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu (z pewnymi wyjątkami).

Adwokat Dawid Zakrzewski*

______________________________________________________________________

*Adwokat Dawid Zakrzewski, pabianiczanin, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi obecnie wykorzystuje w ramach własnych kancelarii adwokackich mieszczących w Pabianicach i w Łodzi. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

 

Jeśli chcecie Państwo podpowiedzieć istotny temat do poruszenia na naszych łamach, piszcie na kontakt@pabianice.tv (w temacie: Prawo bliżej Ciebie).