PORADNIK

Koronaporadnik cz.7: Koniec przyłbic i kominów

Mocą nowego rozporządzenia wprowadzono również, co najmniej do 14 marca 2021 roku, nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa.

Koniec miesiąca to także kolejne zmiany w prawodawstwie.  26 lutego 2021 roku w życie weszło nowe, kolejne już rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.367). Precyzuje ono choćby kolejność szczepień przeciwko COVID-19, funkcjonowanie placówek leczniczych w dobie epidemii, a także statuuje dalsze ograniczenia dla obrotu gospodarczego i usług.

Mocą nowego rozporządzenia wprowadzono również, co najmniej do 14 marca 2021 roku, nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa. Abstrahując od kwestii tego, czy nakaz taki powinien być uregulowany w ustawie, czy w rozporządzeniu, jak i pomijając ujęcie gramatyczne tego przepisu – rozporządzenie nie zawiera przede wszystkim definicji legalnej „maseczki”. Można oczywiście argumentować, że każdy dorosły i rozsądny człowiek zdaje sobie sprawę, czym jest maseczka, jednak z uwagi na wielość poglądów w tej kwestii wśród Polaków, a także ciągle zmieniający się przekaz medialny, zasadnym byłoby ostateczne sprecyzowanie tego pojęcia. Nie wiadomo, czy wystarczające są zatem maseczki bawełniane, czy jednak powinno używać się maseczek medycznych lub chirurgicznych (a może tylko maseczek filtrujących?). Przy przyjęciu szerokiej definicji maseczki pojawia się z kolei pytanie, dlaczego tzw. kominy lub owinięcie szalikiem stało się niewystarczające, ale już prawidłowym będzie noszenie takiego samego kawałka materiału na gumkach. W zakresie prawidłowego zdefiniowania pojęcia „maseczki” pomocna w żaden sposób nie okazuje się też definicja słownikowa – za słownikiem PWN: „maseczka -1. zdr. od maska w zn. 1, 5; 2. «okład na twarz z ziół, kremu itp. stosowany w celu odświeżenia i ujędrnienia skóry»; maska – 1. «zasłona na twarz (albo część twarzy) z otworami na oczy, nakładana podczas maskarady, obrzędów ludowych lub przez aktorów w teatrze; też: osoba z tak zasłoniętą twarzą»; 5. «osłona twarzy chroniąca ją przed działaniem szkodliwych substancji lub przed urazami; też: osłona na nos i usta zapobiegająca rozsiewaniu zarazków»”. Od racjonalnego prawotwórcy, po blisko roku faktycznego trwania epidemii COVID-19, należałoby jednak oczekiwać przygotowania jasnych i niebudzących wątpliwości przepisów – nie tylko dla prawników, ale przede wszystkim dla całego społeczeństwa.

Rozporządzenie zatem nakazuje noszenie maseczek, wyeliminowane jest więc korzystanie z przyłbic, kasków ochronnych lub kominów, jak i nieprawidłowe jest zasłanianie się tylko szalikiem lub materiałem niestanowiącym maseczki (czyli inną częścią odzieży).
Nakaz nadal obowiązuje w szczególności w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej, statkach żeglugi śródlądowej oraz statkach powietrznych. Rozciąga się on również na miejsca ogólnodostępne, w tym: na drogi i place, teren cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsca postoju pojazdów, parkingi leśne, a także zakłady pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.
Maseczki obowiązują nas też w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, a także w obiektach i placówkach handlowych lub usługowych, na targowiskach (straganach) oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Adwokat Dawid Zakrzewski*

______________________________________________________________________

*Adwokat Dawid Zakrzewski, pabianiczanin, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi. Kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi obecnie wykorzystuje w ramach własnych kancelarii adwokackich mieszczących w Pabianicach i w Łodzi. W swojej praktyce świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.

Jeśli chcecie Państwo podpowiedzieć istotny temat do poruszenia na naszych łamach, piszcie na kontakt@pabianice.tv (w temacie: Prawo bliżej Ciebie).