FAKTY

Koronawirus: komunikat Prezydenta Pabianic

KOMUNIKAT

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 13 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, stosując się do zaleceń administracji rządowej i służb sanitarnych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Wasze oraz pracowników Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, zdecydowałem o podjęciu następujących działań:

 1. apeluję o ograniczenie osobistego załatwiania spraw do niezbędnego minimum i zachęcam, aby osobiste wizyty w Urzędzie i innych jednostkach, jeśli nie są to sprawy pilne, odłożyć na późniejszy, bardziej dogodny termin;

 2. zalecam, aby sprawy urzędowe załatwiać poprzez alternatywne drogi komunikacji tj.

  1. za pośrednictwem strony internetowej https://obywatel.gov.pl poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać należy posiadać Profil Zaufany, którego założenie zajmuje chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości elektronicznej;

za pośrednictwem strony ePUAP: https://epuap.gov.pl można:

   • złożyć wniosek o dowód osobisty,

   • zameldować się i wymeldować,

   • złożyć pismo,

   • zgłosić urodzenie dziecka,

   • złożyć wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,

   • złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym,

   • złożyć wszelkie wnioski dotyczące podatków i opłat lokalnych;

  1. telefonicznie – numery telefonów do poszczególnych wydziałów i jednostek dostępne są na stronie https://bip.um.pabianice.pl w zakładkach „Urząd Miejski” i „Jednostki organizacyjne”,

  2. drogą mailową na adres: poczta@um.pabianice.pl,

  3. w formie pisemnej i wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice,

  4. do dyspozycji mieszkańców jest również strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl – tu można dokonać wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej;

 1. zalecam, aby wszelkich należnych wpłat finansowych dokonywać przelewem na rachunek bankowy wskazany w decyzji; wykaz rachunków bankowych znajduje się również pod adresem: https://bip.um.pabianice.pl/artykuly/19/konta-bankowe;

 2. w kasach Urzędu Miejskiego w Pabianicach ograniczona zostaje możliwość wpłat gotówkowych – zaleca się dokonywanie płatności kartami płatniczymi;

 3. w celu ograniczenia liczby osób skupionych w jednym miejscu i oczekujących na załatwienie sprawy, wprowadzam obowiązek umawiania wizyt na konkretny dzień i godzinę; można dzwonić na podane niżej numery telefonów (telefony do poszczególnych wydziałów i jednostek dostępne są również na stronie https://bip.um.pabianice.pl w zakładce „Urząd Miejski” i „Jednostki organizacyjne”);

 4. osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński proszę, o ile to możliwe, o przesunięcie terminu w uzgodnieniu z kierownikiem USC; liczba uczestników uroczystości w naszej sali ślubów zostanie ograniczona do 20 osób;

 5. cotygodniowe przyjęcia mieszkańców przez prezydenta miasta i jego zastępców oraz radnych Rady Miejskiej będą odbywały się wyłącznie drogą telefoniczną;

 6. apeluję o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji dotyczących sytuacji epidemiologicznej, to jest z serwisów instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/koronawirus lub dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ, tel. 800 190 590.

Bardzo proszę o wyrozumiałość dla podjętych działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Wam, mieszkańcom i naszym pracownikom.

Grzegorz Mackiewicz

Prezydent Miasta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

w celu umówienia wizyty w Urzędzie Miejskim w Pabianicach

i miejskich jednostkach organizacyjnych

   1. Biuro Rady Miejskiej – 42 22 54 651;
   2. Sekretariat Prezydenta Miasta – 42 22 54 615;
   3. Wydział Księgowości Budżetowej – 42 22 54 685;
   4. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – 42 22 54 646;
   5. Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych – 42 22 54 631;
   6. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – 42 22 54 639;
   7. Wydział Ochrony Środowiska – 42 22 54 629;
   8. Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji – 42 22 54 627;
   9. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 42 22 54 617;
   10. Wydział Urbanistyki – 42 22 54 638;
   11. Wydział Spraw Lokalowych – 42 22 54 630;
   12. Wydział Spraw Obywatelskich – 42 22 54 673;
   13. Urząd Stanu Cywilnego – 42 22 54 623;
   14. Biuro Kart Miejskich – 42 22 54 608;
   15. Straż Miejska – 986, 42 22 54 660;
   16. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej – 42 215 89 35;
   17. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 42 22 59 285;