KRUCHTA

Kościół św. Mateusza będzie bazyliką?

  • Podniesienia rangi najstarszej w mieście świątyni chciałby proboszcz parafii ks. Andrzej Chmielecki.
  • W kościele św. Mateusza objawiła się Matka Boska. Ujrzał ją św. Maksymilian. Trzymała dwie korony.
  • Honorowy tytuł bazyliki mniejszej przyznaje papież. Taki nosi. m.in. jasnogórskie sanktuarium.

Podczas mszy z okazji Święta Wojska Polskiego proboszcz parafii św. Mateusza Andrzej Chmielecki powiedział, że chciałby, aby farny kościół św. Mateusza był bazyliką (fara, farny – określenie m.in. najstarszego kościóła w okolicy budowanego w sąsiedztwie rynku).

Duchowny tłumaczył, że zabytkowa świątynia zasługuje na taki tytuł, ponieważ to tutaj przyszłemu świętemu Maksymilianowi jako małemu Mundkowi Kolbe ukazała sie Matka Boska. Najświętsza Maryja Panna trzymała dwie korony: białą (symbol czystości) i czerwoną (symbol męczeństwa).

Bazylika mniejsza to tytuł honorowy, nadawany przez papieża lub w drodze prawa zwyczajowego (to zostaje wykształcone przez społeczeństwo w ciagu wielu lat). Decyzję o rozpoczęciu procesu przyznania kościołowi tego tytułu podejmuje biskup danej diecezji. Następnie sprawa trafia do Watykanu.

Aby kościół mogł być bazyliką, powinien mieć nie tylko szczególną wartość zabytkową, ale być żywym ośrodkiem kultu i duszpasterstwa, a także miejscem otrzymywania łask, nawróceń, uzdrowień.

Tytuł bazyliki mniejszej (basilica minor) posiada m.in. łódzka archikatedra, sanktuarium maryjne na Jasnej Górze, w Fatimie czy Lourdes.  TUTAJ Lista bazylik w Polsce. W wyznaczone dni w bazylikach wierni mogą dostąpić odpustu zupełnego.

Kościół św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach wybudowany został w latach 1583–1588.  Konsekrowany 15.11. 1588 r. przez bpa Pawła Dębskiego, sufragana krakowskiego.