FAKTY KOMUNIKACJA

Krok bliżej do wielkiego remontu. Podpisanie umowy prawdopodobnie w lipcu

Podczas kontroli dokumentacji przetargowej w Urzędzie Zamówień Publicznych nie stwierdzono mankamentów uniemożliwiających realizację projektu.
Niebawem rozpocznie się historyczny remont głównej arterii naszego miasta, obejmie także remont torowiska. Zwycięskie konsorcjum składa się z lidera – Progregu InfraCity z Łodzi i partnerów: MPK Łódź Sp. z o.o. i WŁODAN Sp. j. z Porszewic. Firmy wyremontują torowisko i Zamkową za dokładnie 173.772.114,17 zł.

Jak niedawno napisaliśmy, dokumenty przetargowe musiały zostać skontrolowane przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Z kolei portal transport-publiczny.pl podał wczoraj, że nie stwierdzono uchybień, które uniemożliwiałyby podpisanie umowy z wykonawcą.

– Informacja o wyniku kontroli uprzedniej w tym samym dniu została przekazana zainteresowanym – powiedział portalowi dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień Urzędu Zamówień Publicznych Zbigniew Wiecha.

– Wykonawca podtrzymał ważność oferty, zatem czas na start. Podpisanie umowy planujemy na 24 lipca – mówi Andrzej Różański, inżynier miasta.


Jeden komentarz do “Krok bliżej do wielkiego remontu. Podpisanie umowy prawdopodobnie w lipcu

  1. Urząd Miejski w Pabianicach, Gmina Ksawerów potwierdzają – nie ma żadnych przeszkód formalnych w podpisaniu Aktu Umowy na Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. Jednakże termin jej podpisania jest uzależniony od zgodnego, efektywnego współdziałania Wykonawcy – banków – Zamawiającego. Zgodnie za zapisami zawartymi w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) Wykonawca ma przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego rozmaite gwarancje, w tym m.innymi gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, polisę CAR (ubezpieczenia ryzyk budowy). Bank je przygotowuje, Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy braku uwag z naszej strony Wykonawca je podpisuje wspólnie z bankiem i składa do Zamawiającego przed podpisaniem Aktu Umowy. Tak więc, operowanie na dzień dzisiejszy jakąkolwiek datą podpisana umowy jest “wróżeniem z fusów”. Jako Lider projektu, wspólnie z Partnerem Gminą Ksawerów, jesteśmy za jak najszybszym podpisaniem Aktu Umowy z Wykonawcą.

Comments are closed.