ROZRYWKA

Krwawa animacja

Takiego filmu dotąd nie było. “Ludobójstwo” jest dziełem pabianiczanina Arkadiusza Olszewskiego, który we współpracy z historykiem Dariuszem Jakóbkiem bardzo sugestywnie streścił kawał historii Polski: Od ataku Niemców na Wieluń 1 września 1939 roku po czasy współczesne. Animacja zawiera drastyczne sceny, dlatego nie jest przeznaczona dla niedojrzałego widza.