KRUCHTA

Ku pamięci ks. Olszewskiego

=ryszekTablicę upamiętniającą ks. prałata Ryszarda Olszewskiego poświęci 8 maja, o godz. 11.00 w kościele św. Maksymiliana biskup Adam Lepa. Rada parafialna na ten cel zebrała  2.126 zł.

Ks. Ryszard, pierwszy proboszcz parafii i budowniczy kościoła, zmarł 5 maja 2015 roku.