FAKTY

Kwarantanna. To musi zrobić pracownik i pracodawca

Kwarantanną objęte są obecnie 293 osoby z terenu naszego powiatu. Informujemy, jak skutecznie uzyskać wypłatę pieniędzy za czas przymusowej izolacji.

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, aby uzyskać wynagrodzenie bądź świadczenie z tytułu choroby musi poinformować pracodawcę o jej odbywaniu. Taką wiadomość  przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

O powyższym mówi rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Wymieniony dokument precyzuje także sposób postępowania pracodawcy po uzyskaniu oświadczenia. Musi on przekazać je do ZUS – nie później niż w ciagu 7 dni (można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).

Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. Zawiera dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, czyli imię i nazwisko; numer PESEL (jeżeli go posiada); serię i numer paszportu (jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli); dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia; podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Pracodawca może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych podanych przez pracownika.

Oto całe Rozporządzenie o stanie epidemii, które dotyczy: ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów, ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Niżej statystyka (stan na dziś) osób objętych kwarantanną na terenie naszego powiatu. Dotąd mamy jedno potwierdzone badaniami laboratoryjnymi zakażenie u nastolatka spoza Pabianic.