FAKTY

Lewityn z nagrodą za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie

Lewityn zdobył nagrodę honorową w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Łodzi na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w 2020 r., w kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna. Został również nominowany w konkursie ogólnopolskim.

Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim po raz siedemnasty, pod patronatem marszałka województwa łódzkiego, zorganizował łódzki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Komisja konkursowa podkreśliła w uzasadnieniu, że „modernizacja tego miejsca, przede wszystkim poprawa stanu infrastruktury sprzyjającej aktywnym formom turystyki i rekreacji (m.in. budowa dróg rowerowych, modernizacja kąpieliska i obiektów towarzyszących) jest przykładem pożądanych działań, które poprawiają jakość życia mieszkańców, a jednocześnie tworzą przestrzeń publiczną przyjazną dla wszystkich jej użytkowników, niezależnie od preferowanej aktywności”.

Lewityn walczy również w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Nominowanych jest 12 miejsc z całego kraju. Wyniki będą w grudniu.