KOMUNIKACJA

Linia D zagrożona. Prezydent interweniuje

Jeśli zapis w projekcie ustawy nie zostanie zmieniony, autobus Pabianice-Łask-Pabianice przestanie kursować.

Prezydent Grzegorz Mackiewicz wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które opracowuje zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, o zweryfikowanie nowego projektu ustawy. Gdyby została przyjęta w kształcie zaproponowanym przez resort, wykluczyłaby funkcjonowanie linii autobusowej D już od 1 sierpnia.

Ministerialny projekt ustawy wprowadza nową definicję komunikacji miejskiej jako „…gminne przewozy o charakterze użyteczności publicznej realizowane przez operatora, z którym zawarto umowę na świadczenie usług w komunikacji miejskiej, wykonywane wyłącznie w granicach miasta o statusie gminy lub wykonywane w granicach tego miasta i gmin z nim sąsiadujących albo w granicach gmin, które należą do związku międzygminnego lub związku powiatowo-gminnego, mających na celu realizację publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitalne przewozy pasażerskie. Komunikacją miejską nie są gminne przewozy realizowane wyłącznie na obszarze gminy miejsko-wiejskiej”.

Wprowadzenie zapisu „w granicach tego miasta i gmin z nim sąsiadujących” w miejsce dotychczasowej frazy „miast i gmin sąsiadujących” eliminuje możliwość organizowania po 1 sierpnia 2017 (planowana data wprowadzenia ustawy) międzymiastowej linii D łączącej Pabianice, gminę Dobroń i miasto Łask. Dotychczas linia D funkcjonowała na podstawie porozumienia komunalnego zawartego przez wymienione samorządy 30 sierpnia 2011 roku. Pabianice nie graniczą bezpośrednio z Łaskiem, dlatego – w myśl proponowanych przepisów – dla dalszego organizowania linii D konieczne będzie powołanie związku międzygminnego.

Powołanie związku międzygminnego do 1 sierpnia z przyczyn formalnych i organizacyjnych nie jest możliwe, a w mojej ocenie nie jest również ekonomicznie uzasadnione, wiąże się bowiem z koniecznością stworzenia biura związku i zatrudnienia osób organizujących pracę związku. Tymczasem funkcjonowanie linii D na podstawie porozumienia międzygminnego nie wiąże się z dodatkowymi kosztami  o charakterze organizacyjnym – argumentuje prezydent.

Międzymiastowa linia D z Pabianic do Łasku to ważne i popularne połączenie. W dniu powszednim korzysta z niej 1598 pasażerów, w sobotę 1313, w niedzielę 797. To w skali roku aż 513.540 przejazdów. Na podstawie porozumienia międzygminnego funkcjonuje również linia tramwajowa 46 z Łodzi do Ozorkowa. Zdaniem Mackiewicza nowa ustawa powinna uwzględniać również sieć komunikacji miejskiej organizowaną na podstawie porozumień międzygminnych, dlatego wystąpił on do ministra infrastruktury i budownictwa o zweryfikowanie projektu ustawy.

(Fot. lask.pl)


SPRAW SOBIE T-SHIRT Z TRAMWAJEM “41”

Jeden komentarz do “Linia D zagrożona. Prezydent interweniuje

  1. Tak wyglądają ustawy pisane “na kolanie” przez amatorów z “dojnej zmiany”. Nie pierwszy to przykład.

Comments are closed.