FAKTY

Lud przemówił. Chce fontanny i szaletu

Podsumowano ankiety na temat rewitalizacji Starego Rynku.

Wypowiedziało się 455 mieszkańców (399 w ankiecie bezpośredniej, 27 w papierowej formie złożono w UM, a 27 przesłano drogą elektroniczną). 86 procent pytanych uważa, że starówka wymaga zmian – z czego 61,8 procent podkreśla, że musi to być kompletna przebudowa. Większość jest zdania, że Stary Rynek powinien pełnić funkcję reprezentacyjną (43,1 proc.) i rekreacyjną (38 proc.)

Pabianiczanie zostali poproszeni o wskazanie elementów zagospodarowania, które wprowadziliby na  Stary Rynek podczas jego przebudowy. Najbardziej oczekiwana jest fontanna (252 odpowiedzi; 32,1 proc.) oraz szalet (112 odpowiedzi; 14,2 proc.).

Mieszkańcy skarżą się na betonową płytę, chcą zieleni – nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów (32,3 proc.). Brakuje im także ławek, koszy na śmieci, leżaków (27,6 proc.). Część (15,4 proc.) uważa, że odbywa się tu za mało imprez rozrywkowych. Z “rekreacji” najchętniej wskazywany był plac zabaw (202 odpowiedzi; 26,1 proc.), a z dziedziny “handlu i usług” pożądane są ogródki gastronomiczne przy lokalach (175 odp.; 24,9 proc.) i punkty małej gastronomii (154 odp.; 21,9 proc.). Wśród indywidualnych propozycji znalazło się m.in. małe ZOO, punkt z pamiątkami, fontanna muzyczna.

(Fot. Marcin Mietlowski)