FAKTY

Mamy siedmioro nowych policjantów

Dziś (23 czerwca) w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Łódzki garnizon zasiliło 100 funkcjonariuszy, w tym 70 policjantów i 30 policjantek. 7 policjantów (dwie kobiety, 7 mężczyzn) z nowego naboru zasiliło szeregi pabianickiej komendy.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli rotę ślubowania:

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 2 sierpnia 2022 roku. Na rok 2022 zaplanowano jeszcze trzy terminy przyjęć do służby:

– 2 sierpnia,

– 19 września,

– 29 grudnia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

(Źródło: KWP Łódź)