FAKTY

Mamy troje nowych policjantów

11 stycznia w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Łódzki garnizon zasiliło 150 funkcjonariuszy, w tym 93 policjantów i 57 policjantek. Dla KPP Pabianice oznacza to konkretnie troje nowych policjantów. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 7 marca 2022 roku.
Nasi nowi funkcjonariusze z komendantem insp. Jarosławem Tokarskim

Nowo przyjęci funkcjonariusze uroczyście wypowiedzieli rotę przysięgi:

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”

Ślubujący tego dnia policjanci zostali przyjęci 30 grudnia 2021 roku. Łącznie w ubiegłym roku wpłynęło blisko 1100 podań o przyjęcie do służby. Przyjęto 572 policjantów. Po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w jednostkach policji naszego garnizonu. 1 stycznia 2022 roku w garnizonie łódzkim zatrudnionych było 6056 policjantów. Na cały rok 2022 zaplanowano pięć terminów przyjęć do służby: 7 marca, 14 czerwca, 2 sierpnia, 19 września, 29 grudnia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

(Źródło: KWP/KPP)