FAKTY

Masz zabytek? Są pieniądze do wzięcia na ich ratowanie [LISTA]

5 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom regionu w 2018 roku przeznaczy Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rozpoczęcie naboru wniosków w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski planowane jest już w II połowie stycznia, a jego zakończenie do końca lutego br.

Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada obiekt wpisany do rejestru zabytków. Priorytetowo będą dofinansowywane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dofinansowanie nawet do 100% całej inwestycji. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 50 tys. zł.

– Od właścicieli zabytków odbieramy wiele sygnałów, potwierdzających potrzebę udzielania tego wsparcia – mówi marszałek Witold Stępień.

Szczegółowych informacji o konkursie oraz zasadach wypełniania aplikacji będą udzielali pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dodatkowo zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne, na którym zainteresowani zapoznają się z procedurą konkursową oraz zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne będą TUTAJ. Informacje udzielane są także pod numerem telefonu: (42) 291-98-27.


W powiecie pabianickim do rejestru zabytków wpisane są następujące obiekty:

MIASTO PABIANICE

• kościół par. p.w. św. Mateusza i św. Anny, 1583-88, nr rej.: 62-IV-10 z 23.03.1948 oraz A/44 z 29.08.1967
• kościół ewang.-augsb. p.w. św. Piotra i Pawła, ul. Zamkowa 8, 1827-31, nr rej.: 64-IV-12 z 23.03.1948 oraz A/45 z 29.08.1967
• kaplica grobowa rodziny Kindlerów na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, ul. Ewangelicka 2, 1913, nr rej.: A/375 z  16.12.1998
• cmentarz żydowski, ul. Karolewska 57, 1 poł. XIX, nr rej.: A/363 z 18.12.1995
• dom, ul. św. Jana 20, drewn., 1830, nr rej.: 66-IV-14 z 12.10.1946 oraz A/47 z 29.08.1967
• dom Ludwika Schweikerta, ul. Piłsudskiego 12, 1893, nr rej.: A/2 z 28.11.2000
• willa z ogrodem R. Saengera, ul. Piłsudskiego 14, 1905, nr rej.: A/369 z 10.12.1996
• dom Bolesława Nawrockiego, ul. P. Skargi 78, 1885, nr rej.: A/209 z 15.07.1977 i  z 24.11.1986
• dwór kapituły krakowskiej, Stary Rynek 1, 1565-1571, nr rej.: 65-V-13 z 23.03.1948 oraz  A/46 z 20.08.1967
• dom B. Krusche, ul. Zamkowa 21, 1830, nr rej.: 368-IV-30 z 12.10.1946 oraz A/637 z 29.08.1967
• dom, ul. Zamkowa 23, 1830, nr rej.: 369-IV- 31 z 12.10.1946 oraz A/638 z 29.08.1967
• pałac Rudolfa Kindlera (ob. Urząd Skarbowy), ul. Zamkowa 26, po 1880, nr rej.: A/270 z 16.09.1980
• zespół zabudowań przemysłowych firmy „Krusche i Ender”, nr rej.: A/269 z 16.09.1980:
– tkalnia, mur., 1887, ul. Zamkowa 4
– d. Biuro Główne, mur., 1865, ul. Zamkowa 3 / Piłsudskiego 1
– pałac Enderów, ob. Starostwo Powiatowe w Pabianicach, mur., 1883, ul. Zamkowa 5 / Piłsudskiego 2

GMINA PABIANICE

Porszewice

• park, pocz. XX, nr rej.: A/305 z 06.12.1984
• willa, nr 18 F, 1911-12, nr rej.: A/38 z 05.06.2007

GMINA DŁUTÓW

Dłutów

• zespół dworski, ul. Główna 4-6, XVIII-XX:
– dwór, drewn., nr rej.: 590-IV-26 z 18.07.1953
– oficyna, nr rej.: 56 z 24.07.1967
– park, nr rej.: 590-IV-26 z 18.07.1953, 433 z 24.07.1967 oraz 300 z 31.08.1983

Huta Dłutowska

• park przy Domu Dziecka, 1933-35, nr rej.: 423 z 02.12.1991 i z 10.11.1993
• park leśny, 1936, nr rej.: 301 z 01.08.1983 i z 4.11.1993

GMINA DOBROŃ

Dobroń

• kościół par. p.w. św. Wojciecha, drewn., 2 poł. XVIII, nr rej.: 33 z 20.07.1967 (na zdjęciu głównym)
• dzwonnica, drewn., nr rej.: 57 z 20.07.1967

Ldzań-Talar

• zespół młyna wodnego, k. XIX, nr rej.: 411/A z 22.01.1996:
– młyn wodny, drewn.
– turbinownia
– „młynek”
– turbinownia „młynka”
– śluza na rz. Grabi

GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Konstantynów Łódzki

• dawny kościół ewang.-augsb., obecnie rzym.-kat. p.w. św. Józefa Robotnika wraz z otoczeniem zabytku, ul. Jana Pawła II nr 31, 1834, 1896, 1921-23,  nr rej.: A/116 z 6.10.2011 r.

GMINA KSAWERÓW

• Widzew – pałac Kindlera, ul. Szkolna 12, 1897, nr rej.: A/279 z 10.05.1981

GMINA LUTOMIERSK

Kazimierz

• kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, pocz. XX, nr rej.: 383/A z 01.06.1992

Lutomiersk

• kościół par. p.w. NMP, XVIII, nr rej.: 38 z 28.08.1967
• dzwonnica, nr rej.: 39 z 28.08.1967
• zespół klasztorny reformatów, ob. salezjanów, XVII, XIX:
– kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, nr rej.: 36 z 28.08.1967
– klasztor, nr rej.: 37 z 28.08.1967

Malanów

• zespół dworski:
– dwór, drewn. (fundamenty i piwnice), pocz. XIX, nr rej.: 150 z  28.08.1967
– park, XVI/XVII, nr rej.: 240/P-VII-21 z 29.01.1950 oraz 1 z 13.09.1976

Mikołajewice

• kościół par. Narodzenia NMP, drewn., 1711-20, nr rej.: 43 z 25.07.1967

Puczniew

• park, nr rej.: 7 z 20.08.1977

Szydłów

• park, nr rej.: 6 z 20.08.1977


CZYTAJ TAKŻE: Zamek przegrał pieniądze z kościołem

Jeden komentarz do “Masz zabytek? Są pieniądze do wzięcia na ich ratowanie [LISTA]

  1. to pomnik Pabianickich komunistów nie jest już zabytkiem ? – to o 14,00 z młotkami zbiórka

Comments are closed.