FAKTY

Medal “Pro Patria” dla pabianiczanina

Pabianiczanin Leszek Maciaszek należał do organizacji „Konspiracyjne Przysposobienie Wojskowe”,  która miała za zadanie prowadzenie walki z okupantem sowieckim i władzami komunistycznymi Polski. W 1949 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa.

Skazano go na 5 lat więzienia – karę odbywał w więzieniu o zaostrzonym rygorze.
– To była tragedia: te trzy miesiące to dzień noc, dzień noc, ciągłe bicie. Później miałem guz w brzuchu, pokopany byłem – wspomina. Po wyjściu na wolność był inwigilowany przez Milicję Obywatelską. Miał problemy z utrzymaniem pracy. W 1990 roku wstąpił do Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau odznaczył Leszka Maciaszka medalem „Pro Patria”, przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość. Jest to kolejne wyróżnienie dla pabianiczanina – wcześniej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 2007 roku przez przez Lecha Kaczyńskiego), Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Krzyżem Więźnia Politycznego.

(fot. i źródło: ŁUW)