FAKTY

Miasto da większą swobodę dyrektorom w wynagradzaniu nauczycieli

Radni przegłosują nowy regulamin określający korzystniejsze stawki dla pedagogów.

Na jutrzejszej sesji radni będą głosować nad nowym regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Pabianice. Jak czytamy w uzasadnieniu, chodzi o ujednolicenie regulaminowych zapisów. Nowe stawki, korzystniejsze dla belfrów (i dające większe pole manewru dyrektorom), prezydent Grzegorz Mackiewicz negocjował z nauczycielskimi związkami zawodowymi (co wymusza na nim art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela).

Regulamin ma dwie grupy zmian. Pierwsza to porządkowa – dotychczas dodatek funkcyjny zależał od wielkości placówki, ale nowa tabela uwzględnia ich specyfikę (np. szkoły, które skurczyły się po likwidacji gimnazjum, stąd w tabeli stanowisk zmieniono widełki liczby oddziałów).

Druga grupa to zmiany finansowe. Od 1 stycznia 2020 roku wzrośnie pula dodatku motywacyjnego z 4 na 5% (w budżecie poszczególnych szkół). Ponadto zwiększy się wysokość dodatku motywacyjnego dla konkretnej osoby – do tej pory wynosiła do 30% wynagrodzenia zasadniczego, teraz będzie do 40%.

Obie zwiększone wartości zrównano z tymi wpisanymi w regulaminie starostwa. Przed ujednoliceniem mieliśmy sytuację, w której w obrębie tego samego miasta funkcjonowały szkoły z różnymi możliwościami przyznawania dodatków. Nakłady z budżetu miasta nie wzrosną. Zmiany dają dyrektorom większe pole manewru przy przyznawaniu dodatków.