KOMUNIKACJA

Miasto dorzuca do remontu Warszawskiej prawie 2,5 miliona złotych

Koszt modernizacji ulicy to ponad 6 milionów. Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

W sierpniu poinformowaliśmy o przyznaniu pieniędzy z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od Dużego Skrętu do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej.

Wartość zadania to według zgłoszonego wniosku 6.055.084 zł. Pabianice chciały uzyskać do 80% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie zatwierdził Prezes Rady Ministrów, kwota miała zostać ustalona przez wojewodę łódzkiego. Okazało się, że Pabianice dostaną tylko 60%.

Łącznie miasto dorzuci zatem do inwestycji ponad 2 mln 400 tys. zł. Przed podpisaniem umowy konieczne było  zabezpieczenie środków na realizację tego zadania w postaci wkładu własnego. Dlatego dziś na nadzwyczajnej sesji zebrali się radni, by przegłosować przesunięcia kwot w budżecie.

Umowa zostanie podpisana lada chwila. Inwestycja zamknie się w 2020 roku.
Historia starań o remont

Po raz pierwszy o pieniądze na ul. Warszawską staraliśmy się bezskutecznie w 2016 roku z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W 2019 wniosek został złożony ponownie do nowo powstałego Funduszu Dróg Samorządowych (pisaliśmy o tym pod koniec maja TUTAJ).

Projekt modernizacji części ul. Warszawskiej niedawno (i to w ostatniej chwili) stanął pod znakiem zapytania.
24 września przy uszczegółowieniu zapisów umowy pojawiła się niepokojąca informacja o terminie wydatkowania pieniędzy. Po rozmowach, które prowadzili prezydent Grzegorz Mackiewicz i skarbnik miasta Katarzyna Muszyńska, uzyskano zrozumienie sytuacji oraz pozytywne i przychylne stanowisko Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym jest możliwość rozliczenia przyznanej dotacji do końca 2019, natomiast wkładu własnego w 2020. Takie rozwiązanie daje szansę na przystąpienie do realizacji inwestycji.

Więcej o staraniach o rządowe wsparcie na inwestycje drogowe przeczytacie TUTAJ.