ROZRYWKA

Miasto nie zorganizuje Senioriady. Prośba radnych odrzucona

Koalicyjni radni tuż po zapowiedzi podwyżki podatków oraz ostrych cięć w budżecie zawnioskowali, aby ratusz zorganizował imprezę dla seniorów. Nic nie wskórali. Z kolei radny opozycji został zachęcony do przekazania swojej diety na rzecz tego wydarzenia.

W listopadzie napisaliśmy o kontrowersyjnym pomyśle Koalicyjnego Klubu Radnych, którzy wobec zapaści finansowej i zapowiedzi cięć m.in. w imprezach, zaproponowali prezydentowi zorganizowanie Senioriady przez miasto, choć wydarzenie od początku organizuje Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan.

Renata Uznańska-Bartoszek z FOP powiedziała nam, że chce zorganizować kolejną Senioriadę już w czerwcu i jest w trakcie rozmów ze strategicznym sponsorem. FOP wystartowało też w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby pozyskać środki z puli na aktywizację seniorów. Po publikacji naszego tekstu odbyła się konferencja Forum (CZYTAJ TUTAJ).

Uznańska-Bartoszek dodała: – Do miasta nie zamierzaliśmy się zwracać, bo już w ubiegłym roku przekazano nam bardzo skromne środki, a w tym roku nie było zainteresowania ze strony władz. Z kolei ostatnio prezydent powiedział, że konieczne są cięcia w wydatkach na promocję, więc zabieganie o pieniądze na przyszłoroczną Senioriadę nie przyszło nam nawet do głowy. 

W odpowiedzi na interpelację koalicyjnych radnych Grzegorz Mackiewicz napisał:

W związku z trudną sytuacją finansową miasta w budżecie na 2020 rok nie zaplanowano środków na organizację tego wydarzenia, jak i wielu innych imprez plenerowych. Pomysłodawcą oraz organizatorem pabianickiej Senioriady jest Stowarzyszenie „Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan”, reprezentowane przez p. Renatę Uznańską-Bartoszek, a miasto jedynie wspiera Stowarzyszenie zgodnie z przedstawionym odpowiednio wcześniej zapotrzebowaniem oraz posiadanymi środkami finansowymi.

W roku 2019 do Urzędu Miejskiego w Pabianicach nie wpłynął wniosek o dofinansowanie ww. wydarzenia. Pragnę podkreślić, że w ostatnich latach w Pabianicach kładziony jest nacisk na rozwój polityki senioralnej, polegający na realizacji oraz wspieraniu szeregu inicjatyw proseniorskich, np. wprowadzenie „Pabianickiej Koperty Życia” (1305 wydanych kopert) i „Pabianickiej Karty Seniora” (3955 wydanych kart) oraz powołanie i współpraca z Miejską Radą Seniorów. Sztandarowym działaniem na rzecz osób starszych w naszym mieście jest funkcjonujące od 2016 roku Centrum Seniora. W ramach działania Centrum uruchomiono 27 sekcji. Ponadto od początku swojego istnienia Centrum jest inicjatorem szeregu wydarzeń, mających na celu aktywizację osób starszych, m.in.: spotkań świątecznych, wieczorków tanecznych, pikników plenerowych, recitali zespołów śpiewaczych, wycieczek ekologicznych, rajdów pieszych oraz warsztatów podróżniczych i kulinarnych. W Centrum Seniora powołano też grupę wsparcia dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera lub innym zespołem otępiennym. Miasto Pabianice będzie kontynuować dotychczasowe działania na rzecz osób starszych i w miarę możliwości podejmować nowe aktywności w celu realizacji polityki senioralnej.
Sprawą Senioriady zajął się także radny PiS Piotr Różycki. W interpelacji zaproponował, by “zmniejszyć liczbę wiceprzewodniczących Rady Miejskiej z trzech do jednego” oraz “zmniejszyć liczbę komisji RM z siedmiu do czterech”, a “otrzymane w ten sposób oszczędności przekazać FOP na organizację Senioriady 2020”.

Otrzymał wyjaśnienie mówiące o tym, że Rada Miejska powołała stałe komisje do określonych zadań w ilości, jaką uznała za niezbędną do realizacji zadań statutowych, a nowelizacja przepisów wprowadziła obowiązek powołania dodatkowej Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

“W kwestii ewentualnych oszczędności związanych z funkcjonowaniem Rady i przeznaczeniem ich na cel społeczny, pragnę zwrócić uwagę, że każdy z radnych, również Pan, może w sposób dowolny decydować o przeznaczeniu swojej diety. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekazał Pan swoją dietę na wspomniane w interpelacji Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez stowarzyszenie” – tak Piotrowi Różyckiemu odpisał przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Rąkowski.