FAKTY

Miasto ostro bierze się za cwaniaków śmieciowych. Brakuje blisko 2 milionów zł

W Pabianicach z roku na rok – przy zmniejszającej się liczbie osób z deklaracji – wzrasta liczba wytworzonych śmieci, co ostatecznie przekłada się na koszt opłaty.

W skali całego miasta im więcej osób płaci za odpady w systemie, tym mniejsze obciążenie finansowe przypada na osobę. Za nieuczciwych, zobowiązanych do ponoszenia opłaty, ale uchylających się od tego obowiązku, w praktyce płacą wszyscy pozostali.

Do połowy lutego strażnicy przeprowadzili 79 kontroli własnych i zleconych, przekazując informację do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. 18 interwencji zleconych jest w trakcie realizacji. Będą kontrolować gorliwiej, bo system gospodarowania odpadami komunalnymi w Pabianicach nie samobilansuje się. Według szacunków różnica może wynieść na koniec roku ok. 2 mln zł. Wpływ ma na to głównie wzrastająca liczba śmieci.

Przypomnijmy, że strażnik ma prawo nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji śmieciowej, na podstawie której ustalana jest wysokość opłaty za odbiór odpadów.

Takiej samej kary może się spodziewać osoba, która w deklaracji podała nieprawdziwe dane dotyczące liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość – uprzedza Tomasz Makrocki, komendant Straży Miejskiej w Pabianicach. I dodaje: -Do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego uprawnia nas nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń. 

Niedawno napisaliśmy o tym, że znacząco ubywa deklaracji śmieciowych, a rośnie produkcja śmieci. Ta tendencja się, niestety, utrwaliła. W Pabianicach opłata za śmieci dla każdego gospodarstwa domowego jest naliczana od liczby mieszkańców. Upraszczając, że jeżeli na danej nieruchomości (w domu, lokalu) mieszka x osób, to tyle samo powinno zostać wykazanych w deklaracjach śmieciowych. Tymczasem liczba deklarowanych osób często nie pokrywa się z rzeczywistością. Aktualnie (lipiec 2021) w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zarejestrowanych jest 55 391 osób, z tego 26 443 osoby mieszkają w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W 2013 r. w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zarejestrowane były 59 863 osoby, z tego 30 515 w zasobach PSM. W ciągu ośmiu lat z systemu „ubyło” ok. 4 tys. osób; w ciągu miesiąca znika od kilkudziesięciu do ponad 300. Nawet przyjmując, że część wyprowadziła się lub wyjechała, pozostali to „martwe dusze”. Liczba osób faktycznie zajmujących lokal często bywa zaniżana.

Jak to wygląda? Aby maksymalnie uszczelnić system śmieciowy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych UM krzyżowo porównuje dane z deklaracji śmieciowych z innymi rejestrami, m.in. Urzędu Skarbowego osób rozliczających się z podatku dochodowego osób fizycznych, wykazem nowonarodzonych dzieci, ewidencją ludności, korzystających z Karty Pabianiczanina. Ponadto w trakcie wdrażania jest aplikacja, która rozszerzy rejestry o kolejne dane do analizy dot. pobierających świadczenie 500+, rejestru wyborców, korzystających z Karty Dużej Rodziny czy dodatku mieszkaniowego. Celem krzyżowej kontroli jest wychwycenie adresów, gdzie wystąpiły rozbieżności. Opłata może być naliczona do 5 lat wstecz; najwyższa dotąd wyniosła 3 tys. zł.

Do weryfikacji liczby lokatorów przyłączyła się Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, prosząc o aktualne oświadczenia.

***

Znaczne podwyżki opłat za odbiór i wywóz śmieci