FAKTY

Mieszkańcy poskarżyli się na smród. Sprawę wyjaśnia Centrum Zarządzania Kryzysowego

W ostatnich dniach odczuwamy „uciążliwość zapachową”, zwłaszcza przy „odpowiednim kierunku wiatru”.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ŁUW uspokoiło dziś mieszkańców regionu: „W sierpniu stan zanieczyszczenia powietrza na obszarze woj. łódzkiego nie odbiega od mierzonego w wieloleciu dla danej pory roku. Nie dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń: pyłu PM10, pyłu PM2,5, NO2, SO2, tlenku węgla, benzenu”.

Skąd informacja o pomiarach w środku lata? Mieszkańcy zasygnalizowali, że od kilku dni w powietrzu unosi się okrutny fetor. Jednak nie okazał się on być smogiem – mieszanką palonej gumy, plastiku i szmat:

 „Wyczuwalna w ostatnich dniach uciążliwość zapachowa jest pochodzenia naturalnego – m.in. nawożenie gruntów ornych naturalnymi nawozami. Jest zjawiskiem przejściowym mimo, że uciążliwym, zwłaszcza podczas odpowiedniego kierunku wiatru, powodującego napływ powietrza z terenów rolniczych na obszar zabudowany” – wyjaśniają urzędnicy.

Na koniec podkreślają, żeby nie obawiać się wdychania smrodku, gdyż owa uciążliwość zapachowa „nie jest szkodliwa dla zdrowia ludzkiego”.

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi przesłany do Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego…

Opublikowany przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Czwartek, 15 sierpnia 2019


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *