FAKTY

Minął termin zgłoszeń źródeł ciepła. Jak się ogrzewamy?

30 czerwca minął termin złożenia deklaracji  na temat źródeł ciepła i spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W Pabianicach deklaracji nie złożyło 1552 zobowiązanych.

Obowiązek zgłoszenia w formie elektronicznej lub papierowej  mieli właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. W Pabianicach na 9358 adresów złożono 7806 deklaracji. Wskazano w nich następujące źródła ciepła i spalania paliw: kocioł gazowy – 3053, paliwo stałe (węgiel) – 3778, kolektory słoneczne – 105, miejska sieć ciepłownicza – 723, ogrzewanie elektryczne – 2405, pompy ciepła – 275, paliwo 3 klasy i poniżej – 1981, paliwo klasy 4, 5 i ekoprojekt – 704, węgiel i pochodne – 2469, pelet – 223, drewno – 621.

Na 30 czerwca poziom wypełnienia bazy CEEB wynosił 83,4 proc. Liczba wzrośnie, ponieważ jeszcze nie wszystkie złożone deklaracje zostały wprowadzone do systemu. Ponadto Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który prowadzi CEEB, poinformował, że właściciele i zarządcy budynków w dalszym ciągu  mogą złożyć deklarację w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas, bez ryzyka automatycznego nałożenia kary.

– W przypadku Pabianic deklarację można przesłać lub złożyć w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim przy ul. św. Jana 4 pok. 20 – informuje Aneta Klimek, rzecznik prezydenta Pabianic.